× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara redo till varje god gärning, 2 att inte förolämpa någon utan vara fridsamma och tillmötesgående och alltid visa vänlighet mot alla människor. 3 Vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och hatade varandra.

4 Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor 5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, 7 för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. 8 Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.

9 Men undvik dumma dispyter och frågor om släktregister och gräl och strider om lagen. Sådant är skadligt och meningslöst. 10 En villolärare* ska du ge en första och en andra varning och sedan avvisa, 11 eftersom du vet att en sådan är på fel väg. Han syndar och har dömt sig själv.

Avslutning

12 När jag sänder Artemas* eller Tychikus* till dig, skynda dig då att komma till mig i Nikopolis*. Jag har bestämt mig för att stanna där över vintern. 13 Juristen* Zenas och Apollos* ska du utrusta ordentligt så att de inte saknar något på resan. 14 Även de våra måste lära sig att göra goda gärningar och fylla nödvändiga behov, så att de inte är utan frukt.

15 Alla som är hos mig hälsar till dig. Hälsa till dem som älskar oss i tron. Nåden vare med er alla.


Fotnoter
3:10villolärare   Grek. hairetikón (jfr "heretiker"). Annan översättning: "splittrare".
3:12Artemas   Enligt traditionen var han församlingsledare i Lystra (Apg 14:6f , 16:1f ).
3:12Tychikus   En medhjälpare till Paulus från Mindre Asien (Apg 20:4 ) som troligen hade överlämnat Efesierbrevet (Ef 6:21 ).
3:12Nikopolis   En centralort på Greklands västkust.
3:13Juristen   Annan översättning: "Den laglärde" (en judisk skriftlärd).
3:13Apollos    En lärd förkunnare som hade verkat i Paulus församlingar i Efesos och Korint (Apg 18:24-27 , 1 Kor 3:4f ).

Parallellställen
3:1Rom 13:1f 2 Tim 3:17 1 Petr 2:13f.
3:2Fil 4:5 2 Tim 2:24f.
3:3Ef 5:8 Kol 3:7f 1 Petr 4:3.
3:4Tit 2:11.
3:55 Mos 9:5 Ef 2:4f 2 Tim 1:9.
3:6Joel 2:28 Apg 2:16f 33 Rom 5:5.
3:7Rom 4:7f 8:23f.
3:8Tit 2:14.
3:91 Tim 1:4 2 Tim 2:23.
3:10Matt 18:17 Rom 16:17 2 Tess 3:14.
3:111 Tim 6:4f.
3:12Ef 6:21.
3:13Apg 18:24 3 Joh v 6.
3:14Tit 2:14.