× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den spetälskes rening

1Herren talade till Mose. Han sade: 2 Detta är lagen om den spetälske den dag han ska renas: Han ska föras till prästen*3 och prästen ska gå ut utanför lägret och se på honom. Om han är botad från sin spetälska 4 ska prästen befalla att man för den som ska renas tar två levande rena fåglar, cederträ*, karmosinrött garn och isop. 5 Prästen ska befalla att den ena fågeln slaktas över ett lerkärl med friskt vatten*. 6 Sedan ska han ta den levande fågeln, cederträet, det karmosinröda garnet och isopen och doppa alltsammans med den levande fågeln i blodet från fågeln som slaktades över det friska vattnet. 7 Han ska stänka sju gånger på den som ska renas från spetälskan, och när han så har renat honom ska han släppa fri den levande fågeln ute på marken.

8 Den som ska renas ska tvätta sina kläder och raka av allt sitt hår och bada i vatten, så blir han ren och får sedan gå in i lägret. Men han ska stanna utanför sitt tält i sju dagar. 9 På sjunde dagen ska han raka av allt sitt hår, både huvudhåret, skägget och ögonbrynen. Allt sitt hår ska han raka av. Och han ska tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten, så blir han ren.

10 På åttonde dagen ska han ta två felfria lamm av hankön, ett årsgammalt felfritt lamm av honkön och tre tiondels efa fint mjöl blandat med olja till matoffer, och vidare en log olja*. 11 Och prästen som utför reningen ska ställa fram den som ska renas och allt det andra inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. 12 Prästen ska ta det ena lammet med tillhörande logmått olja och offra det till ett skuldoffer och lyfta det som ett lyftoffer inför Herrens ansikte. 13 Han ska slakta lammet på samma plats som man slaktar syndofferdjuren och brännofferdjuren, på en helig plats, för skuldoffret tillhör liksom syndoffret prästen. Det är högheligt.

14 Och prästen ska ta något av skuldoffrets blod och stryka det på högra örsnibben på den som ska renas, på högra handens tumme och högra fotens stortå. 15 Sedan ska prästen ta av tillhörande log olja och hälla i sin vänstra hand. 16 Han ska doppa sitt högra pekfinger i oljan som han har i vänster hand och stänka något av oljan med sitt finger sju gånger inför Herrens ansikte. 17 Av den olja som är kvar i hans hand ska prästen stryka på högra örsnibben på den som ska renas, på högra handens tumme och högra fotens stortå, ovanpå skuldofferblodet. 18 Det som sedan är kvar av oljan i prästens hand ska han hälla på huvudet på den som ska renas. Så ska prästen bringa försoning för honom inför Herrens ansikte. 19 Därefter ska han offra syndoffret och bringa försoning för den som ska renas, så att han blir fri från sin orenhet. Sedan ska prästen slakta brännofferdjuret. 20 Han ska offra brännoffret och matoffret på altaret. När prästen så bringar försoning för honom, blir han ren.

21 Men om han är fattig och inte har råd med så mycket, ska han ta endast ett lamm till skuldoffer och lyfta det för att bringa försoning för sig, och endast en tiondels efa fint mjöl, blandat med olja, till matoffer samt en log olja*, 22 och dessutom två turturduvor eller två unga duvor, allt eftersom han har råd. Den ena duvan ska vara till syndoffer och den andra till brännoffer. 23 För att förklaras ren ska han på åttonde dagen bära allt detta till prästen, till uppenbarelsetältets ingång inför Herrens ansikte. 24 Prästen ska ta skuldofferlammet och det logmått olja som hör till det, och han ska lyfta det som ett lyftoffer inför Herrens ansikte.

25 När skuldofferlammet har slaktats, ska prästen ta av skuldoffrets blod och stryka på högra örsnibben på den som ska renas, på högra handens tumme och högra fotens stortå. 26 Sedan ska prästen hälla något av oljan i sin vänstra hand, 27 och han ska med sitt högra pekfinger stänka något av oljan som han har i vänster hand sju gånger inför Herrens ansikte. 28 Och prästen ska med oljan som han har i handen stryka på högra örsnibben på den som ska renas, på högra handens tumme och högra fotens stortå, ovanpå skuldofferblodet. 29 Det som är kvar av oljan i prästens hand ska han hälla på huvudet på den som ska renas, för att bringa försoning för honom inför Herrens ansikte.

30 Sedan ska han offra den ena av turturduvorna eller av de unga duvorna, vad han nu har haft råd till. 31 Av det han kunnat skaffa ska han offra den ena till syndoffer och den andra till brännoffer tillsammans med matoffret. Så ska prästen bringa försoning inför Herrens ansikte för den som ska renas.

32 Detta är lagen om den som har blivit angripen av spetälska men inte har råd att skaffa vad som enligt lagen hör till hans rening.

Spetälska på hus

33Herren sade till Mose och Aron: 34 När ni kommer in i Kanaans land som jag ger er till arvedel, och jag låter något hus i landet ni får till arvedel bli angripet av spetälska*, 35 ska husets ägare anmäla det för prästen och säga: ”Mitt hus verkar vara angripet av spetälska.” 36 Då ska prästen ge befallning om att man utrymmer huset innan han går in för att se på det angripna stället, detta för att inte allt som är i huset ska bli orent. Därefter ska prästen gå in för att besiktiga huset.

37 Om han då, när han undersöker det angripna stället, finner att det på husets vägg har bildats grönaktiga eller rödaktiga fördjupningar som är lägre än den övriga väggen, 38 ska prästen gå ut ur huset, till dörren på huset, och stänga det för sju dagar. 39 Och prästen ska komma tillbaka på sjunde dagen och undersöka huset. Om fläcken har brett ut sig på husets vägg, 40 ska han befalla att man tar bort de stenar som är angripna och kastar dem utanför staden på en oren plats. 41 Men huset ska man skrapa överallt på insidan och kasta det avskrapade murbruket på en oren plats utanför staden. 42 Och man ska ta andra stenar och sätta in dem i de förras ställe och ta annat murbruk och rappa huset med det.

43 Om en fläck kommer fram igen på huset, efter att man tagit bort stenarna, skrapat huset och rappat det, 44 ska prästen gå in och se på det. Om fläcken har brett ut sig på huset, är det elakartad spetälska. Huset är orent. 45 Och man ska riva huset med dess stenar och trävirke och allt murbruk på huset och föra bort alltsammans utanför staden till en oren plats. 46 Om någon har gått in i huset under den tid det skulle vara stängt, ska han vara oren ända till kvällen. 47 Om någon har legat i huset ska han tvätta sina kläder, och om någon har ätit i huset ska också han tvätta sina kläder. 48 Men om prästen går in och undersöker huset och ser att fläcken inte har brett ut sig på huset efter att det blivit rappat, då ska han förklara huset rent eftersom det onda är läkt.

49 Till husets rening ska han ta två fåglar, cederträ, karmosinrött garn och isop. 50 Och han ska slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten. 51 Sedan ska han ta cederträet, isopen, det karmosinröda garnet och den levande fågeln, doppa alltsammans i den slaktade fågelns blod och i det friska vattnet och bestänka huset sju gånger. 52 Så ska han rena huset med fågelns blod och det friska vattnet och med den levande fågeln, cederträet, isopen och det karmosinröda garnet.

53 Och han ska släppa den levande fågeln fri ute på marken utanför staden. När han så bringar försoning för huset, blir det rent.

54 Detta är lagen om allt slags spetälskesjukdom och spetälskeskorv, 55 om spetälska på kläder och på hus, 56 om upphöjningar på huden, utslag och ljusa fläckar, 57 till undervisning om när något är orent eller rent. Detta är lagen om spetälska.


Fotnoter
14:2föras till prästen   Jesus hänvisade till regeln när han botade spetälska (se Luk 5:14 , 17:14 ).
14:4cederträ   Symboliserar troligen med sin röda färg tillsammans med garnet blod och liv.
14:5friskt vatten   Ordagrant: ”levande vatten” (även i vers 6 och 50-52). Jfr Jer 2:13 , Joh 4:10 .
14:10tre tiondels efa fint mjöl … en log olja   Nästan 7 liter mjöl och 0,3 liter olja.
14:21en tiondels efa fint mjöl … en log olja   Ca 2,2 liter mjöl och 0,3 liter olja.
14:34hus … angripet av spetälska   Syftar på angrepp av mögel eller svamp.

Parallellställen
14:2Matt 8:4 Mark 1:44 Luk 5:14 17:14.
14:4Ps 51:9.
14:84 Mos 12:14f.
14:133 Mos 7:6f.