× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om syndernas förlåtelse

1 För körledaren. En psalm av David, 2 när profeten Natan kom till honom efter att han gått in till Bat-Seba*.


3 Gud, var mig nådig
efter din godhet,
utplåna mina överträdelser
efter din stora barmhärtighet.
4 Tvätta mig ren från min skuld,
rena mig från min synd,
5 för jag känner mina överträdelser
och min synd är alltid inför mig.
6 Mot dig, just mot dig, har jag syndat
och gjort det som är ont
i dina ögon.
Därför har du rätt när du talar,
du är ren när du dömer.
7 Ja, med skuld är jag född
och med synd blev jag till
i min moders liv.
8 Du älskar sanning i hjärtat,
lär mig då vishet i mitt innersta.

9 Rena mig med isop*
så att jag blir ren,
tvätta mig
så att jag blir vitare än snö.
10 Låt mig höra fröjd och glädje,
låt de ben du har krossat få jubla.
11 Vänd bort ditt ansikte
från mina synder,
utplåna all min skuld.
12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta
och ge mig på nytt
en frimodig ande.
13 Förkasta mig inte från ditt ansikte
och ta inte din helige Ande
ifrån mig.
14 Låt mig åter få glädjas
över din frälsning
och håll mig uppe
med en villig* ande.
15 Jag ska lära överträdarna dina vägar
så att syndare omvänder sig
till dig.

16 Rädda mig från blodskuld,
Gud, du min frälsnings Gud,
så ska min tunga jubla
över din rättfärdighet.
17 Herre, öppna mina läppar,
så ska min mun förkunna ditt lov.
18 Slaktoffer gläder dig inte,
annars skulle jag ge dig det,
brännoffer vill du inte ha.
19 Det offer Gud vill ha
är en förkrossad ande.
Ett förkrossat och bedrövat hjärta
föraktar du inte, Gud.

20 Gör gott mot Sion i din nåd,
bygg upp Jerusalems murar.
21 Då ska du få glädjas åt rätta offer,
brännoffer och heloffer.
Då ska tjurar offras på ditt altare.

Fotnoter
51:2efter att han gått in till Bat-Seba    och begått äktenskapsbrott. Se 2 Sam 11-12.
51:9isop   Ljungliknande växt som användes för reningsriter (t ex 4 Mos 19:18 ) och för påskalammets blod (2 Mos 12:22 ).
51:14villig   Annan översättning: "generös" eller "furstlig" (så Septuaginta).

Parallellställen
51:22 Sam 12:1f.
51:6Rom 3:4.
51:71 Mos 8:21 Job 14:4 25:4 Joh 3:6 Rom 3:9f 5:12f Ef 2:3.
51:93 Mos 14:4f 4 Mos 19:18 Jes 1:18.
51:12Hes 11:19 36:26 Matt 5:8 Apg 15:9.
51:14Rom 8:15.
51:162 Sam 11:17 12:9f Ps 35:28 71:15.
51:18Ps 40:7 50:8f Hos 6:6.
51:19Ps 34:19 Jes 57:15 66:2.
51:21Ps 4:6 66:13f.