× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förbjudna sexuella förbindelser

1Herren talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn:

Jag är Herren er Gud. 3 Ni ska inte göra som de gör i Egyptens land*, där ni har bott. Inte heller ska ni göra som de gör i Kanaans land*, dit jag vill föra er. Ni ska inte vandra efter deras stadgar. 4 Mina domslut ska ni följa och mina stadgar ska ni handla noggrant efter. Jag är Herren er Gud. 5 Ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar, för den människa som följer dem ska leva genom dem. Jag är Herren.*

6 Ingen av er ska röra en kvinna som är hans nära släkting och blotta hennes nakenhet. Jag är Herren. 7 Du ska inte blotta din fars nakenhet genom att blotta din mors nakenhet. Hon är din mor, och du ska inte blotta hennes nakenhet. 8 Du ska inte blotta nakenheten hos din fars hustru*, för det är din fars nakenhet. 9 Du ska inte blotta din systers nakenhet, vare sig hon är din fars dotter eller din mors dotter, vare sig hon är född hemma eller ute. 10 Du ska inte blotta din sondotters eller din dotterdotters nakenhet, för det är din egen nakenhet. 11 Du ska inte blotta nakenheten hos dottern till din fars hustru, för hon är av din fars släkt och hon är din syster. 12 Du ska inte blotta nakenheten hos din fars syster, för hon är din fars nära släkting. 13 Du ska inte blotta nakenheten hos din mors syster, för hon är din mors nära släkting. 14 Du ska inte blotta nakenheten hos din fars bror, och du ska inte röra hans hustru, för hon är din fars syster. 15 Du ska inte blotta din svärdotters nakenhet. Hon är din sons hustru, och hennes nakenhet ska du inte blotta. 16 Du ska inte blotta nakenheten hos din brors hustru, för det är din brors nakenhet.

17 Du ska inte blotta en kvinnas nakenhet och dessutom hennes dotters. Du ska inte heller ta till hustru hennes sondotter eller dotterdotter och blotta deras nakenhet. Det vore en skam, för de är ju dina nära släktingar. 18 Du ska inte ta till hustru en kvinna som är syster till din hustru, så att du väcker fiendskap* mellan dem genom att du blottar också hennes nakenhet medan din hustru lever.

19 Du ska inte röra en kvinna och blotta hennes nakenhet när hon är oren under sin månadsrening. 20 Du ska inte ligga med din nästas hustru, så att du genom henne orenar dig.

21 Du ska inte offra något av dina barn åt Molok*. Du ska inte ohelga din Guds namn. Jag är Herren.

22 Du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna*. Det är avskyvärt. 23 Du ska inte ligga med något djur, så att du genom det blir oren. Inte heller ska en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt.

24 Ni ska inte orena er med något av detta, för med allt sådant har de hednafolk orenat sig som jag driver bort för er. 25 Genom detta har landet blivit orenat, och jag har straffat det för dess missgärning så att landet har spytt ut sina invånare. 26 Ni ska därför hålla fast vid mina stadgar och lagar, och ingen av er ska ägna sig åt något av detta avskyvärda, vare sig han är infödd eller är en främling som bor ibland er. 27 Alla dessa avskyvärda ting har landets invånare gjort, de som var där före er, och landet har blivit orenat. 28 Gör inte något sådant så att landet spyr ut er, liksom det har spytt ut det folk som har bott där före er. 29 För var och en som gör något av allt detta avskyvärda ska utrotas ur sitt folk, alla som gör sådant.

30 Håll därför fast vid vad jag har befallt er att iaktta, så att ni inte följer någon av de avskyvärda seder som man har följt före er och så orenar er genom dem. Jag är Herren er Gud.


Fotnoter
18:3som de gör i Egyptens land   Incest var sed bland faraonerna som ofta gifte sig med sina systrar (vers 9). Tidelag (vers 23) mellan egyptiskor och getter nämns av historikern Herodotos.
18:3som de gör i Kanaans land   Kananeiska fruktbarhetskulter inbegrep både manliga och kvinnliga prostituerade (5 Mos 23:17 , 1 Kung 14:24 ).
18:5 Citeras av Paulus i Rom 10:5 och Gal 3:12 som lagens princip.
18:8blotta … fars hustru   Begicks av Ruben (1 Mos 35:22 , 49:4 ) och senare i Korint (1 Kor 5:1 ).
18:18syster … fiendskap   Jfr rivaliteten mellan Rakel och Lea i 1 Mos 29:30f .
18:21offra … barn åt Molok   Se not till 20:2f .
18:22ligga med en man som … med en kvinna   Se t ex 1 Mos 19:5 (Sodom) och Rom 1:27 .

Parallellställen
18:5Neh 9:29 Hes 20:11 Rom 10:5 Gal 3:12.
18:81 Mos 35:22 49:4 3 Mos 20:11 5 Mos 22:30 27:20.
18:93 Mos 20:17f 5 Mos 27:22 2 Sam 13:14 Hes 22:11.
18:143 Mos 20:20.
18:153 Mos 20:12.
18:163 Mos 20:21 Mark 6:18.
18:173 Mos 20:14.
18:193 Mos 20:18.
18:203 Mos 20:10.
18:213 Mos 20:2f 5 Mos 18:10 2 Kung 23:10.
18:221 Mos 19:7 3 Mos 20:13 Rom 1:27 6:9.
18:232 Mos 22:19 3 Mos 20:15f 5 Mos 27:21.