× 
 Från
 Till
 Metod

 

Arons och hans söners prästvigning

1Herren talade till Mose. Han sade: 2 ”För fram Aron och hans söner tillsammans med honom, deras kläder och smörjelseoljan* samt syndoffertjuren och de två baggarna och korgen med de osyrade bröden. 3 Samla sedan hela församlingen vid ingången till uppenbarelsetältet.” 4 Mose gjorde som Herren hade befallt honom, och församlingen samlades vid uppenbarelsetältets ingång. 5 Och Mose sade till församlingen: ”Detta är vad Herren har befallt mig att göra.”

6 Han förde fram Aron och hans söner och tvättade dem med vatten. 7 Och han satte tunikan på Aron och spände på honom bältet, klädde på honom kåpan, satte fast efoden* med efodens skärp och fäste med det ihop alltsamman på honom. 8 Han satte på honom bröstskölden och lade in urim och tummim* i skölden. 9 Han satte också turbanen på hans huvud och framtill på turbanen satte han den skinande plattan av guld, det heliga diademet, så som Herren hade befallt Mose. 10 Och Mose tog smörjelseoljan och smorde tabernaklet och allt som fanns i det och helgade det. 11 Han stänkte oljan sju gånger på altaret och smorde altaret och alla dess tillbehör och karet med dess fotställning för att helga dem. 12 Han hällde en del av smörjelseoljan på Arons huvud och smorde honom* för att helga honom. 13 Och Mose förde fram Arons söner och satte på dem tunikor, spände på dem bälten och band på dem huvor, så som Herren hade befallt Mose.

14 Mose förde fram syndoffertjuren, och Aron och hans söner lade sina händer på syndoffertjurens huvud. 15 Sedan slaktades den, och Mose tog blodet och strök med sitt finger runt omkring på altarets horn och renade altaret. Men resten av blodet hällde han ut vid foten av altaret och helgade det för att bringa försoning för det. 16 Och han tog allt det fett som satt på inälvorna, leverfettet och de båda njurarna med deras fett, och Mose brände det på altaret. 17 Men resten av tjuren, hud och kött och orenhet, brände han upp i eld utanför lägret, så som Herren hade befallt honom.

18 Och han förde fram brännofferbaggen, och Aron och hans söner lade sina händer på baggens huvud. 19 Sedan slaktades den och Mose stänkte blodet runt omkring på altaret. 20 Han styckade baggens kropp och brände huvudet och styckena och istret. 21 Inälvorna och benen tvättade han i vatten. Sedan brände Mose hela baggen på altaret. Det var ett brännoffer till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren, så som Herren hade befallt Mose.

22 Därefter förde han fram den andra baggen, prästvigningsbaggen, och Aron och hans söner lade händerna på baggens huvud. 23 Sedan slaktades den och Mose tog av blodet och strök på Arons högra örsnibb, tummen på hans högra hand och stortån på hans högra fot. 24 Han förde fram Arons söner och Mose strök något av blodet på deras högra örsnibb, tummen på deras högra hand och stortån på deras högra fot. Men resten av blodet stänkte Mose runt omkring på altaret.

25 Sedan tog han fettet, svansen och allt det fett som satt på inälvorna, leverfettet och de båda njurarna med deras fett och det högra lårstycket. 26 Och ur korgen med de osyrade bröden som stod inför Herrens ansikte tog han en osyrad kaka, en oljebrödskaka och en tunnkaka och lade dem på fettstyckena och det högra lårstycket. 27 Allt detta lade han i händerna på Aron och hans söner, och de lyfte det som ett lyftoffer inför Herrens ansikte.

28 Sedan tog Mose det ur deras händer och brände det på altaret, ovanpå brännoffret. Det var ett prästvigningsoffer till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren. 29 Och Mose tog bringan – den var Moses del av prästvigningsoffrets bagge – och lyfte den som ett lyftoffer inför Herrens ansikte, så som Herren hade befallt Mose.

30 Och Mose tog av smörjelseoljan och av blodet på altaret och stänkte på Aron och hans kläder, på hans söner och hans söners kläder. Så helgade han Aron och hans kläder, hans söner och hans söners kläder. 31 Sedan sade Mose till Aron och hans söner: ”Koka köttet vid ingången till uppenbarelsetältet, och där ska ni äta det tillsammans med brödet som är i prästvigningskorgen, så som jag har befallt: Aron och hans söner ska äta det. 32 Men det som blir kvar av köttet eller av brödet ska ni bränna upp i eld.

33 Under sju dagar* ska ni inte lämna uppenbarelsetältets ingång, inte förrän era prästvigningsdagar är över, för er prästvigning ska vara i sju dagar. 34Herren har befallt att så som det har gått till i dag ska det också ske i fortsättningen, för att försoning ska bringas för er. 35 Vid ingången till uppenbarelsetältet ska ni stanna kvar i sju dygn, dag och natt, och ni ska iaktta vad Herren har befallt er att iaktta för att ni inte ska dö. Detta har jag fått befallning om.”

36 Och Aron och hans söner gjorde allt som Herren hade befallt genom Mose.


Fotnoter
8:2smörjelseoljan   Väldoftande av myrra, kanel och andra kryddor (2 Mos 30:23f ).
8:7efoden   Färggrann prästdräkt (2 Mos 28:6f ), antingen en linnerock eller ett slags förkläde.
8:8urim och tummim   Två stenar, kanske ljus och mörk, som användes för att söka Guds vilja genom lottkastning (4 Mos 27:21 , 1 Sam 28:6 , Ords 16:33 ).
8:12smorde honom   Symbol för den helige Ande (1 Sam 16:13 , Apg 10:38 ), beskydd (Ps 105:15 ) och invigning till tjänst.. Den smorde prästen (4:14 , hebr. mashíach ) var en förebild till Messias, den kommande översteprästen (Ps 110:4 , Hebr 5:5f ). Se även Ps 133:2 .
8:33sju dagar   Stora och festliga ceremonier varade ofta i sju dagar, t ex bröllop (1 Mos 29:27 ) och lövhyddohögtiden (3 Mos 23:34f ).

Parallellställen
8:22 Mos 29:1f.
8:72 Mos 28:31f.
8:82 Mos 28:30.
8:102 Mos 30:25f.
8:142 Mos 29:10f.
8:182 Mos 29:15f.
8:222 Mos 29:19f.
8:302 Mos 29:21.