× 
 Från
 Till
 Metod

 

Nyårshögtidens offer

1 I sjunde månaden, på första dagen* i månaden, ska ni hålla en helig sammankomst. Då ska inget arbete utföras. Den ska för er vara en dag med basunklang. 2 Som brännoffer till en ljuvlig doft för Herren ska ni offra en ungtjur, en bagge, sju felfria årsgamla lamm, 3 och som matoffer till det fint mjöl blandat med olja: tre tiondels efa till tjuren, två tiondels efa till baggen, 4 och en tiondels efa till vart och ett av de sju lammen. 5 Dessutom ska ni offra en bock som syndoffer som ska bringa försoning för er, 6 förutom nymånadsbrännoffret med tillhörande matoffer, det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffren i enlighet med föreskrifterna för dem, allt till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren.

Försoningsdagens offer

7 På tionde dagen* i samma sjunde månad ska ni hålla en helig sammankomst. Ni ska då fasta och inte utföra något arbete. 8 Som brännoffer till en ljuvlig doft för Herren ska ni offra en ungtjur, en bagge, sju felfria årsgamla lamm, 9 och som matoffer till det fint mjöl blandat med olja: tre tiondels efa till tjuren, två tiondels efa till baggen, 10 och en tiondels efa till vart och ett av de sju lammen. 11 Dessutom ska ni offra en bock som syndoffer, utöver försoningssyndoffret och det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och deras dryckesoffer.

Lövhyddohögtidens offer

12 På femtonde dagen i sjunde månaden* ska ni hålla en helig sammankomst. Då ska inget arbete utföras, utan ni ska fira en Herrens högtid i sju dagar. 13 Och som brännoffer, som eldsoffer, ska ni då till en ljuvlig doft för Herren offra tretton ungtjurar, två baggar, fjorton felfria årsgamla lamm, 14 och som matoffer till det fint mjöl blandat med olja: tre tiondels efa till var och en av de tretton tjurarna, två tiondels efa till var och en av de två baggarna, 15 och en tiondels efa till vart och ett av de fjorton lammen. 16 Dessutom ska ni offra en bock till syndoffer, utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

17 På andra dagen ska ni offra tolv ungtjurar, två baggar och fjorton felfria årsgamla lamm, 18 med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem, med tjurarna, baggarna och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. 19 Dessutom ska ni offra en bock som syndoffer, utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

20 På tredje dagen ska ni offra elva tjurar, två baggar, fjorton felfria årsgamla lamm 21 med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem, med tjurarna, baggarna och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. 22 Dessutom ska ni offra en bock som syndoffer, utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

23 På fjärde dagen ska ni offra tio tjurar, två baggar och fjorton felfria årsgamla lamm 24 med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem, med tjurarna, baggarna och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. 25 Dessutom ska ni offra en bock som syndoffer, utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

26 På femte dagen ska ni offra nio tjurar, två baggar och fjorton felfria årsgamla lamm 27 med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem, med tjurarna, baggarna och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. 28 Dessutom ska ni offra en syndofferbock, utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

29 På sjätte dagen ska ni offra åtta tjurar, två baggar och fjorton felfria årsgamla lamm 30 med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem, med tjurarna, baggarna och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. 31 Dessutom ska ni offra en syndofferbock, utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

32 På sjunde dagen ska ni offra sju tjurar, två baggar och fjorton felfria årsgamla lamm, 33 med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem, med tjurarna, baggarna och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. 34 Dessutom ska ni offra en syndofferbock, utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

35 På åttonde dagen ska ni hålla en högtidssamling. Då ska inget arbete utföras. 36 Som brännoffer, som eldsoffer, ska ni då offra till en ljuvlig doft för Herren en tjur, en bagge, sju felfria årsgamla lamm, 37 med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem, med tjuren, baggen och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. 38 Dessutom ska ni offra en syndofferbock, utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

39 Detta ska ni offra åt Herren vid era högtider förutom era löftesoffer och frivilliga offer, vare sig det är brännoffer, matoffer, dryckesoffer eller gemenskapsoffer.”


Fotnoter
29:1sjunde månaden, på första dagen   Vid nymåne i september-oktober infaller basunhögtiden som senare fick namnet Rosh Hashaná (nyår). Se 3 Mos 23:24f .
29:7tionde dagen   Den stora försoningsdagen, hebr. Yom Kippúr . Se 3 Mos 16 och 23:27f .
29:12femtonde dagen i sjunde månaden   Vid fullmånen i september-oktober infaller lövhyddohögtiden. Se 3 Mos 23:33f , 5 Mos 16:13f , Neh 8:14f , Joh 7:2f .

Parallellställen
29:13 Mos 23:24f.
29:64 Mos 28:3f 11f.
29:73 Mos 16:29f 23:27f.
29:123 Mos 23:34f.