× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Om du ser att din broders oxe eller får har kommit vilse, ska du inte låta dem vara utan föra dem tillbaka till din broder. 2 Om din broder inte bor i din närhet eller om du inte känner ägaren, ska du ta djuret till ditt hus och det ska vara hos dig tills din broder frågar efter det. Då ska du lämna tillbaka det åt honom. 3 På samma sätt ska du göra med hans åsna, på samma sätt ska du göra med hans kläder och på samma sätt ska du göra med allt annat som din broder kan ha förlorat och som du hittar. Du får inte dra dig undan.

4 Om du ser din broders åsna eller oxe falla på vägen, får du inte låta dem vara. Du ska hjälpa honom att resa upp djuret.

5 En kvinna ska inte bära manskläder och en man ska inte klä sig i kvinnoplagg, för var och en som gör så är avskyvärd för Herren din Gud.

6 Om du på din väg råkar finna ett fågelbo i något träd eller på marken, med ungar eller ägg, och modern ligger på ungarna eller på äggen, ska du inte ta både modern och ungarna. 7 Du ska släppa i väg modern, men ungarna kan du ta för din räkning. Gör så för att det ska gå väl för dig och du ska få ett långt liv.

8 När du bygger ett nytt hus ska du förse taket* med ett räcke, så att du inte drar blodskuld över ditt hus om någon skulle falla ner från det.

9 Du ska inte så i din vingård två slags grödor. Gör du det kommer alltsammans, både det du har sått och det som själva vingården avkastar, att tillfalla helgedomen.

10 Du ska inte plöja med oxe och åsna tillsammans.

11 Du ska inte klä dig i tyg av olika garn, av ull och lin tillsammans*.

12 Du ska göra tofsar* i de fyra hörnen på den mantel du höljer dig i.

Brott mot äktenskapsregler

13 Om en man tar sig en hustru och går in till henne, men sedan får motvilja mot henne 14 och beskyller henne för skamliga ting och sprider onda rykten om henne och säger: ”Jag tog den här kvinnan till hustru, men när jag kom in till henne fann jag inga bevis på att hon var jungfru”, 15 då ska flickans far och mor föra beviset på att hon var jungfru till stadens äldste som sitter i porten. 16 Och flickans far ska säga till de äldste: ”Jag gav min dotter till hustru åt den här mannen, men han har fått motvilja mot henne. 17 Och se, nu beskyller han henne för skamliga ting och säger: Jag har inte funnit något bevis på att din dotter var jungfru. Men här är beviset på att min dotter var jungfru.” Och de ska breda ut klädet* inför de äldste i staden. 18 Stadens äldste ska då ta mannen och bestraffa honom. 19 De ska ålägga honom att böta hundra siklar silver*, som de ska ge till flickans far, därför att han har spritt onda rykten om en jungfru i Israel. Och hon ska vara hans hustru och han får inte skilja sig från henne så länge han lever.

20 Men om det var sanning, om det inte fanns något bevis på att flickan var jungfru, 21 då ska man föra ut flickan utanför dörren till hennes fars hus, och männen i staden ska stena henne till döds, därför att hon har gjort en galenskap i Israel genom att begå otukt i sin fars hus. Du ska skaffa bort det onda från dig.

22 Om en man ertappas med att ligga med en annan mans hustru ska de båda dö, både mannen som låg med kvinnan, och kvinnan. Du ska skaffa bort det onda från Israel.

23 Om en jungfru är trolovad* med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne, 24 ska ni föra dem båda ut till stadens port och stena dem till döds: flickan för att hon inte ropade på hjälp fast hon var i staden, och mannen för att han kränkte en annan mans trolovade. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig.

25 Men om mannen träffade den trolovade flickan ute på marken och han där tog henne med våld och låg med henne, ska bara mannen som låg med henne dö. 26 Men mot flickan ska du inte göra något. Hon har inte begått någon synd som förtjänar döden. Det är med detta som när en man överfaller en annan man och mördar honom. 27 Han träffade på henne ute på marken, och den trolovade flickan kan ha ropat men det fanns ingen som kunde rädda henne.

28 Om en man träffar en jungfru som inte är trolovad och griper tag i henne och ligger med henne, och de ertappas, 29 så ska mannen som låg med flickan ge femtio siklar silver* åt flickans far och henne själv ska han ta till sin hustru, därför att han har kränkt henne. Han får inte skilja sig från henne så länge han lever.

30 En man får inte ta sin fars hustru och därmed vanära sin fars bädd.


Fotnoter
22:8taket   Det platta taket fungerade som uteplats (jfr 2 Sam 11:2 , Dan 4:26 , Apg 10:9 ).
22:11ull och lin tillsammans   Dödahavsrullarna framhåller att blandningen av ull och lin var reserverad för översteprästens dräkt och tabernaklet (2 Mos 26:1 , 28:8 ).
22:12tofsar   För att påminna om Guds bud (se 4 Mos 15:38f , Matt 14:36 , 23:5 ).
22:17klädet   Med blod från mödomshinnan. Möjligen istället klädet från den senaste menstruationen (som bevis på att hon inte redan var gravid med någon annans barn).
22:19hundra siklar silver   Drygt 1 kg, ca tio årslöner. Enligt de samtida Nuzitexterna uppgick en normal brudgåva till 30-40 siklar silver (3-4 årslöner).
22:23trolovad   En juridiskt bindande överlåtelse i väntan på bröllop. Ingicks oftast i tonåren.
22:28femtio siklar silver   Drygt 0,5 kg, en normal brudgåva.

Parallellställen
22:12 Mos 23:4.
22:4Matt 12:11 Luk 13:15 14:5.
22:93 Mos 19:19.
22:124 Mos 15:38 Matt 23:5.
22:223 Mos 20:10.
22:303 Mos 18:7f 20:11 5 Mos 27:20.