× 
 Från
 Till
 Metod

 

Prästernas kläder

1 Du ska låta din bror Aron och hans söner med honom träda fram till dig ur kretsen av Israels barn för att tjäna som präster åt mig, Aron själv och hans söner Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar. 2 Och du ska göra heliga kläder åt din bror Aron till ära och prydnad. 3 Säg till alla era konstbegåvade män, som jag har fyllt med vishetens ande, att de ska göra kläder åt Aron för hans vigning till präst åt mig. 4 Detta är de kläder de ska göra: bröstsköld, efod, kåpa, rutmönstrad tunika, turban och bälte. De ska göra dessa heliga kläder åt din bror Aron och hans söner för att Aron ska tjäna som präst åt mig. 5 Och de ska ta av guldet och det mörkblå, purpurröda och karmosinröda garnet och det fina lingarnet.

Efoden

6 Efoden ska göras i konstvävnad av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 7 Den ska ha två axelstycken som ska fästas ihop med varandra. Vid sina båda ändar ska den fästas ihop. 8 Skärpet som ska sitta på efoden ska göras i samma vävnad och i ett stycke med den: av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 9 Du ska sedan ta två onyxstenar och på dem gravera in namnen på Israels söner, 10 sex av namnen på den ena stenen och de sex andra namnen på den andra, i födelseordning. 11 Som när en juvelerare graverar sigill ska du rista in namnen på Israels söner på de båda stenarna och infatta dem i ett flätverk av guld. 12 Du ska sätta de båda stenarna på efodens axelstycken, stenar till påminnelse för Israels barn. Aron ska bära deras namn på sina axlar inför Herrens ansikte till en påminnelse. 13 Och du ska göra flätverk av guld 14 och två kedjor av rent guld. Du ska tvinna dem som snoddar, och fästa de snodda kedjorna vid flätverken.

Bröstskölden

15 Du ska göra en bröstsköld för domsutslag i konstvävnad på samma sätt som efoden. Av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn ska du göra den. 16 Den ska vara fyrkantig och dubbelvikt, en halv aln* lång och en halv aln bred. 17 Du ska förse den med infattade stenar* i fyra rader: i första raden karneol, topas och smaragd, 18 i andra raden granat, safir och kalcedon, 19 i tredje raden hyacint, agat och ametist 20 och i fjärde raden krysolit, onyx och jaspis. De ska vara infattade i flätverk av guld. 21 Stenarna ska vara tolv efter namnen på Israels söner, en för varje namn. Varje sten ska bära namnet på en av de tolv stammarna, ingraverat som på ett sigill.

22 Till bröstskölden ska du göra flätade kedjor så som man gör snoddar, och av rent guld. 23 Du ska göra två ringar av guld till bröstskölden och sätta dem i två av bröstsköldens hörn. 24 Du ska fästa de två guldsnoddarna vid de båda ringarna i bröstsköldens hörn. 25 De båda snoddarnas andra ändar ska du fästa vid de två flätverken och sedan fästa dem på framkanten av efodens axelstycken. 26 Du ska göra två ringar av guld och sätta dem i de båda andra hörnen på bröstskölden, vid den kant som är vänd in mot efoden. 27 Och du ska göra två ringar av guld och fästa dem nertill på framsidan av efodens båda axelstycken där efoden fästes ihop ovanför skärpet. 28 Bröstskölden ska knytas fast med en mörkblå snodd, som går från dess ringar in i efodens ringar så att den sitter ovanför efodens skärp för att inte lossna från efoden.

29 Aron ska bära namnen på Israels söner i domsskölden på sitt hjärta när han går in i helgedomen, till en ständig påminnelse inför Herrens ansikte. 30 I domsskölden ska du lägga urim och tummim,* så att de ligger på Arons hjärta när han går inför Herren. Aron ska så alltid bära Israels barns dom på sitt hjärta inför Herrens ansikte.

De övriga prästkläderna

31 Efodkåpan ska du göra helt och hållet i mörkblått. 32 Mitt på den ska vara en öppning för huvudet, och öppningen ska omges med en vävd kant som på en pansarskjorta för att kåpan inte ska slitas sönder. 33 Runt kåpans nedre fåll ska du sätta granatäpplen av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn, och bjällror av guld mellan dem runt om, 34 en bjällra av guld och ett granatäpple och åter en bjällra av guld och ett granatäpple runt hela fållen av kåpan. 35 Aron ska bära denna kåpa när han gör tjänst, så att det hörs när han går in i helgedomen inför Herrens ansikte och när han går ut. Då ska han inte dö.

36 Du ska också göra en skinande platta av rent guld, och på den ska du ingravera som på ett sigill: Helgad åt Herren. 37 Du ska fästa den med ett mörkblått snöre och den ska sitta på turbanen, på framsidan av turbanen. 38 Den ska sitta på Arons panna och Aron ska bära den skuld som häftar vid de heliga offer som Israels barn bär fram, alla deras heliga gåvor. Den ska ständigt sitta på hans panna så att Herren kan ta emot dem med glädje.

39 Du ska också väva tunikan i rutmönster av fint lingarn, och du ska göra en turban av fint lingarn och ett bälte i brokig väv. 40 Också åt Arons söner ska du göra tunikor. Och du ska göra bälten åt dem och huvor till ära och prydnad. Detta ska du klä på din bror Aron och hans söner, 41 och du ska smörja* dem och viga dem till präster* och helga dem, så att de kan tjäna som präster åt mig.

42 Du ska göra byxor av linne åt dem för att skyla deras kön. De ska räcka från höfterna ner på låren. 43 Aron och hans söner ska ha dem på sig när de går in i uppenbarelsetältet eller träder fram till altaret för att göra tjänst i helgedomen, så att de inte drar på sig skuld och drabbas av döden. Detta ska vara en evig stadga för honom och hans avkomlingar efter honom.


Fotnoter
28:16en halv aln   Nästan 25 x 25 cm.
28:17stenar   Alla stenarna kan inte identifieras med säkerhet. Deras färger var troligen, i angiven ordning, röd, gul, grön, röd/turkos, mörkblå, röd, röd/blå, brun, vinröd, gul, svart och grön. Jfr Upp 21:19 .
28:30urim och tummim   Två stenar, kanske ljus och mörk, som användes för att söka Guds vilja genom lottkastning (4 Mos 27:21 , 1 Sam 28:6 , Ords 16:33 ).
28:41smörja   Symbol för den helige Ande (1 Sam 16:13 , Apg 10:38 ), beskydd (Ps 105:15 ) och invigning till tjänst. Den smorde prästen (3 Mos 4:14 , hebr. mashíach ) var en förebild till Messias, den kommande översteprästen (Ps 110:4 , Hebr 5:5f ). Se även Ps 133:2 .
28:41viga dem till präster   Ordagrant: ”fylla deras händer” (med offer vid prästvigningen, 29:24 ).

Parallellställen
28:13 Mos 8:2 Hebr 5:1.
28:22 Mos 39:1f.
28:32 Mos 31:2f.
28:62 Mos 39:2f.
28:152 Mos 39:8f.
28:303 Mos 8:8 4 Mos 27:21 5 Mos 33:8 1 Sam 28:6 Esra 2:63 Neh 7:65.
28:312 Mos 39:22f.
28:362 Mos 39:30f Sak 14:20.
28:392 Mos 39:27f.
28:413 Mos 8:12.