× 
 Från
 Till
 Metod

 

Maning till lydnad

1 Dessa är de bud, stadgar och föreskrifter som Herren er Gud har befallt mig att lära er, för att ni ska följa dem i det land dit ni går för att ta det i besittning. 2 I hela ditt liv ska du frukta Herren din Gud så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig, du och din son och din sonson, så att du får ett långt liv. 3 Du ska lyssna, Israel, och vara noga med att följa dem, så att det går väl för dig och ni blir mycket talrika, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig i landet som flödar av mjölk och honung.

Det stora budet

4 Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en.*5*Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta* och av hela din själ och av hela din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. 7 Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8 Du ska binda dem* som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna.*9 Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

Varning för olydnad

10 När Herren din Gud låter dig komma in i det land som han med ed lovade dina fäder Abraham, Isak och Jakob att ge dig, med stora och vackra städer som du inte har byggt, 11 och hus fulla med allt gott som du inte har fyllt, och uthuggna brunnar som du inte har huggit ut, och vingårdar och olivlundar som du inte har planterat – när du då äter och blir mätt 12 ska du se till att du inte glömmer Herren som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

13Herren din Gud ska du vörda, honom ska du tjäna*, och i hans namn ska du ge din ed. 14 Ni ska inte följa andra gudar, någon gud som dyrkas av de folk som bor runt omkring er, 15 för Herren din Gud är en nitisk Gud i din mitt. Se därför till att inte Herren din Guds vrede blir upptänd mot dig och han utrotar dig från jordens yta.

16 Ni ska inte fresta Herren er Gud,* så som ni frestade honom i Massa*. 17 Ni ska troget hålla Herren er Guds bud och de vittnesbörd och stadgar som han har gett dig. 18 Du ska göra det som är rätt och gott i Herrens ögon, så att det går väl för dig och du får komma in och ta i besittning det goda land som Herren med ed har lovat dina fäder. 19 Han ska driva bort alla dina fiender för dig, så som Herren har lovat.

20 När din son i framtiden frågar dig: Vad betyder de vittnesbörd, stadgar och bud som Herren vår Gud har gett er? 21 då ska du svara honom: Vi var faraos slavar i Egypten, men med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten. 22 Och Herren gjorde stora och ödeläggande tecken och under i Egypten på farao och hela hans hus inför våra ögon. 23 Men oss förde han ut därifrån för att leda oss in i och ge oss det land som han med ed hade lovat våra fäder. 24Herren befallde oss att följa alla dessa stadgar och frukta Herren vår Gud, så att det alltid går väl för oss och han bevarar oss vid liv, så som han gjort till denna dag. 25 Det ska vara vår rättfärdighet, att vi noga följer alla dessa bud inför Herren vår Guds ansikte så som han har befallt oss.


Fotnoter
6:4en   Annan översättning: ”den ende”. Versen läses dagligen som den judiska trosbekännelsen.
6:5 Citeras av Jesus i Matt 22:37 , Mark 12:30 , Luk 10:27 .
6:5hela ditt hjärta   Vissa handskrifter av Septuaginta: ”hela ditt förstånd”.
6:8binda dem   Denna vers ligger till grund för bruket med tefillin , judiska böneremmar (se Matt 23:5 ) med kapslar där 2 Mos 13:1-16 och 5 Mos 6:4-9 , 11:13 -21 står skrivna.
6:8på din panna   Ordagrant: ”mellan dina ögon”.
6:13tjäna   Annan översättning: ”tillbe”. Citeras av Jesus i Matt 4:10 , Luk 4:8 .
6:16inte fresta Herren er Gud   Dvs påfresta hans tålamod. Citeras av Jesus i Matt 4:7 , Luk 4:12 .
6:16Massa   Betyder ”prövning”, en plats nära Refidim i Sinaiöknen. Se 2 Mos 17:7 , Ps 95:8f .

Parallellställen
6:45 Mos 4:35 Mark 12:29f 1 Kor 8:4f Gal 3:20.
6:55 Mos 10:12 Matt 22:37 Luk 10:27.
6:65 Mos 11:18f.
6:71 Mos 18:19 5 Mos 4:10.
6:82 Mos 13:16 Ords 3:3 6:21 7:3.
6:10Jos 24:13.
6:115 Mos 8:12.
6:135 Mos 10:12 20 13:4 Jer 4:2 Matt 4:10 Luk 4:8.
6:152 Mos 20:5.
6:162 Mos 17:2f Matt 4:7 Luk 4:12.
6:202 Mos 13:14.