× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den sista tiden

1 ”På den tiden ska Mikael träda fram, den store fursten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till och fram till den tiden.

Men på den tiden ska ditt folk bli frälst, alla som är skrivna i boken*. 2 De många* som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evig skam. 3 De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och för evigt.

4 Men du, Daniel, ska gömma dessa ord och försegla bokrullen till den sista tiden. Många ska forska i den* och kunskapen ska bli stor.”

5 När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. 6 En av dem sade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten: ”Hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting*?” 7 Jag lyssnade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt: ”Efter en tid och tider och en halv tid, när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta fullbordas.”

8 Jag hörde det men förstod inte, så jag frågade: ”Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: ”Gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. 10 Många ska bli renade och tvättade* och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet. Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. 11 Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse ställs upp ska det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och når fram till 1 335 dagar.

13 Men gå du bort tills slutet kommer. Sedan du har vilat ska du uppstå och få din lott vid dagarnas slut.”


Fotnoter
12:1skrivna i boken   Livets bok (jfr 2 Mos 32:32 , Upp 3:5 ).
12:2De många   I betydelsen alla människor (jfr Jes 53:12 , Matt 20:28 med noter).
12:4forska i den   Annan översättning: ”resa hit och dit”.
12:6slutet kommer med dessa märkliga ting   Annan översättning: ”slutet på dessa märkliga ting kommer”.
12:10tvättade   Annan översättning: ”vita”.

Parallellställen
12:1Jes 4:3 Dan 10:13 20 Ob v 17 Matt 24:21 Mark 13:19.
12:2Jes 66:24 Matt 25:46 Joh 5:28f Upp 20:15.
12:3Hes 3:18f Dan 11:33 35 12:10 Matt 13:43 1 Kor 15:41f.
12:4Dan 8:26.
12:6Dan 10:5 Matt 24:3 Mark 13:4.
12:75 Mos 32:40 Dan 7:25 8:14 24 Upp 10:5f 12:14.
12:10Dan 11:35 12:3 Upp 22:10.
12:11Dan 8:13f 11:31 Matt 24:15.
12:13Upp 14:13.