× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel. Till de heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus. 2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

Utvalda i Kristus

3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! 4 Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut,*6 till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade. 7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd 8 som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. 9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus,*10 den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.

11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, 12 för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. 13 I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.

Apostelns förbön

15 Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, 16 kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. 17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.

Från död till liv

20 Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen* 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.


Inledning till boken
Efesierbrevet skrevs av Paulus under hans första fångenskap i Rom ca år 60 e Kr (Apg 28:30), sannolikt samtidigt med Kolosserbrevet och Filemonbrevet. Det överlämnades troligen av Tychikus (6:21) som också nämns i Kolosserbrevet (Kol 4:7).

Brevet kan ha använts som rundbrev till församlingar i området kring storstaden Efesos, eftersom orden "i Efesos" (1:1) saknas i vissa handskrifter. Efesierbrevet saknar också hälsningar till personer i staden trots att Paulus hade verkat där i flera års tid (Apg 19:1f, 20:17f). Det skulle kunna vara identiskt med brevet till den närbelägna staden Laodicea (Kol 4:16).

Fotnoter
1:4finför honom. I kärlek har han   Annan översättning: "inför honom 5i kärlek. Han har".
1:8föver oss med all vishet och insikt. Han har   Annan översättning: "över oss. Med all vishet och insikt har han".
1:22 Ps 8:7 .

Parallellställen
1:11 Kor 1:1 Kol 1:1.
1:32 Kor 1:3 Ef 2:6.
1:4Joh 17:24 Rom 8:29f Ef 5:27 Kol 1:22f.
1:5Joh 1:12 Gal 4:5.
1:6Matt 3:17 Kol 1:13.
1:7Rom 3:24f Kol 1:14 1 Petr 1:18f.
1:8Kol 1:9.
1:9Rom 16:25 Kol 1:26.
1:10Gal 4:4 Kol 1:20.
1:11Rom 8:28f Kol 1:12.
1:142 Mos 19:5 2 Kor 1:22.
1:15Kol 1:4.
1:16Kol 1:9f.
1:18Rom 5:2 Kol 1:27.
1:19Kol 2:12.
1:20Ps 110:1 Apg 2:34 1 Petr 3:22.
1:21Fil 2:9 Kol 2:10.
1:22Matt 28:18 1 Kor 15:27 Kol 1:18f.
1:23Rom 12:5 Ef 4:10.