× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

Kapitel 1

1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus* och som tror på Kristus Jesus.2 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Utkorelsen ett ämne för lovprisning

3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut,6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas.7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus,10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut,12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill.14 Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

Apostelns förbön

15 Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga,16 upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner.17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.18 Jag ber att era hjärtan* skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

Från död till liv

20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.22 Allt lade han under hans fötter,* och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen,23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Inledning till boken
Efesierbrevet, Kolosserbrevet, brevet till Filemon och Filipperbrevet skrev Paulus under sin första fångenskap i Rom (Apg 28:30).

Fotnoter
1:1i Efesus Orden saknas i vissa handskrifter.
1:18era hjärtan Ordagrant: "ert hjärtas ögon".
1:22Ps 8:7 .