× 
 Från
 Till
 Metod

 

Mötet med de ansedda i Jerusalem

1 Efter fjorton år kom jag upp till Jerusalem igen, nu med Barnabas*. Även Titus* hade jag med mig. 2 Jag reste dit efter en uppenbarelse och lade fram – enskilt*, för de ansedda – det evangelium som jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag kämpade eller hade kämpat förgäves?

3 Men inte ens min följeslagare Titus, som är grek, blev tvingad till omskärelse. 4 Det ville annars de falska bröder som hade nästlat sig in. De hade smugit sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. 5 Men vi gav inte efter för dem ens ett ögonblick eller underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er*.

6 Och de som ansågs betydelsefulla – hurdana de nu* var gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personens yttre – dessa ansedda ville inte ålägga mig något mer*. 7 Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangeliet till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. 8 Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel för de omskurna har också gett mig kraft att vara det för hedningarna.

9 Och när Jakob, Kefas och Johannes, de som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen till gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna. 10 Det enda var att vi skulle tänka på de fattiga*, och det har jag också varit noga med att göra.

Paulus tillrättavisar Kefas

11 Men när Kefas kom till Antiokia* gick jag öppet emot honom, eftersom han stod där dömd. 12 Innan det kom några från Jakob* brukade han nämligen äta tillsammans med hedningarna, men när de hade kommit drog han sig undan och höll sig avskild av rädsla för de omskurna. 13 Även de andra judarna hycklade på samma sätt, så att till och med Barnabas drogs med i deras hyckleri.

14 Men när jag såg att de inte var på rätt väg* efter evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: "Om du som är jude kan leva som hedning och inte som jude, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?"

Rättfärdig genom tro, inte gärningar

15 Vi är visserligen judar till födseln och inte hedniska syndare. 16 Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus* och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

17 Men om vi som söker rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, står Kristus då i syndens tjänst? Verkligen inte! 18 Bara om jag bygger upp igen det jag rev ner gör jag mig till överträdare. 19 Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig. 21 Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.


Fotnoter
2:1Barnabas   Paulus mentor och medarbetare på den första missionsresan (Apg 9:27 , 11:22f , 13:2f , 15:36f ).
2:1Titus   Betrodd medarbetare till Paulus, som hade fört honom till tro (Tit 1:4 , se även 2 Kor 7:6f ).
2:2enskilt   Detta enskilda möte med "de ansedda" (Jakob, Petrus och Johannes, vers 9) behöver inte vara samma tillfälle som det stora apostlamötet i Jerusalem då hela församlingen deltog (Apg 15:6 , 12, 22). Paulus besökte Jerusalem även tidigare, se t ex Apg 11:30 .
2:5hos er   Annan översättning: "för er".
2:6nu   Annan översättning: "förr".
2:6inte ålägga mig något mer   De krävde inte att hedningarna skulle omskäras (2:2f ).
2:10de fattiga   Dvs församlingen i Jerusalem, som försörjde många änkor (Apg 6:1 , Rom 15:26 ).
2:11Antiokia   Platsen från vilken kontroversen kring omskärelsen togs till Jerusalem (Apg 14:26 , 15:1f ).
2:12från Jakob   Dvs från den judekristna församlingen i Jerusalem där Jakob var ledare.
2:14var på rätt väg   Annan översättning: "vandrade rättframt".
2:16genom tro på Jesus Kristus   Annan översättning: "genom Jesu Kristi trofasthet" (även i 3:22 , 26).

Parallellställen
2:1Apg 15:2.
2:2Gal 4:11 Fil 2:16.
2:3Apg 16:3 Tit 1:4.
2:4Apg 15:5 Gal 5:1 13.
2:6Apg 4:13.
2:7Apg 22:21 Rom 11:13 Ef 3:8.
2:12Apg 11:3.
2:141 Tim 5:20.
2:16Apg 13:38 Rom 1:17 3:20 28 Gal 3:11.
2:19Rom 7:4 Gal 5:24 6:14.
2:20Gal 1:4 Ef 5:2 Tit 2:14.
2:21Hebr 7:11.