× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bär varandras bördor

1 Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestad. 2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 3 Den som tycker sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. 4 Var och en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. 5 Var och en ska bära sin egen ryggsäck.

6 Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. 7 Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda. 8 Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv. 9 Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. 10 Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj.

Inte omskärelse utan ny skapelse

11 Se vilka stora bokstäver jag nu skriver till er med egen hand*. 12 De som vill göra ett gott intryck genom det yttre försöker tvinga er till omskärelse bara för att inte bli förföljda för Kristi kors. 13 De som låter omskära sig* håller inte ens lagen själva, men de vill att ni ska bli omskurna så att de kan vara stolta över ert yttre. 14 För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. 15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren, det viktiga är att vara en ny skapelse. 16 Frid och* barmhärtighet över dem som följer denna regel, och över Guds Israel.

17 Nu får ingen ge mig mer besvär, för jag bär Jesu märken* på min kropp. 18 Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande, bröder. Amen.


Fotnoter
6:11med egen hand   Paulus har nu tagit över pennan från den som skrev på hans diktamen.
6:13de som låter omskära sig   Dvs hednakristna. Andra handskrifter: "Dessa omskurna …".
6:16och   Annan översättning: "alltså".
6:17Jesu märken   Grek. stígmata , spåren efter det lidande som aposteln utstått för Kristi skull (jfr Apg 14:5 , 19, 2 Kor 11:23f ).

Parallellställen
6:1Matt 18:15 1 Kor 10:12 Jak 5:19.
6:2Joh 15:12 Rom 15:1 1 Kor 9:21.
6:31 Kor 8:2.
6:5Rom 14:12.
6:6Rom 15:27 1 Kor 9:11 14.
6:7Ps 62:13 Matt 16:27 Upp 2:23.
6:8Ords 22:8 Rom 8:6 13.
6:92 Tess 3:13.
6:111 Kor 16:21.
6:12Gal 5:11 Fil 3:18.
6:141 Kor 1:23 31 2:2.
6:152 Kor 5:17 Gal 5:6.
6:16Ps 125:5 Rom 2:29.