× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. 2 För om redan det ord som gavs genom änglar* stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, 3 hur ska då vi komma undan om vi inte bryr oss om en sådan frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades sedan för oss av dem som hade hört honom. 4 Även Gud gav sitt vittnesbörd, genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den helige Ande efter sin vilja.

Guds Son i ringhet

5 Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. 6 På ett ställe har någon vittnat:*


Vad är då en människa
att du tänker på henne,
eller en Människoson
att du tar hand om honom?
7En liten tid lät du honom
vara lägre än änglarna,
med härlighet och ära
krönte du honom.
8Allt lade du under hans fötter.

När han lade allt under honom utelämnade han inget, allt skulle vara lagt under honom. Än ser vi inte att allt är lagt under honom. 9 Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd* skulle han smaka döden i allas ställe.

10 För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning.*11 Jesus som helgar och de som helgas har alla en och samme Far*. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder, 12 när han säger: Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig.* 13 Han säger också: Jag ska förtrösta på honom, och dessutom: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig.*

14 När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt* del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, 15 och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. 16 Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. 17 Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. 18 Genom att han själv har fått lida och blivit frestad* kan han hjälpa dem som frestas.


Fotnoter
2:2det ord som gavs genom änglar   Lagen, enligt judisk tradition förmedlad av änglar (Gal 3:19 ).
2:6fPs 8:5f (Septuaginta).
2:9Genom Guds nåd   Andra handskrifter: “skild från Gud" (grek. chorís    i stället för cháris ). Ps 8:6 kan också översättas "En liten tid lät du honom sakna Gud" (jfr Ps 22:2 , Matt 27:46 ).
2:10genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning   Jesus skulle bli den fullkomlige offerprästen genom att i sin försoningsdöd fullborda en rening från synderna (jfr 1:3 och 5:9 med not).
2:11har alla en och samme Far   Ordagrant: “är alla av En".
2:12 Ps 22:23 .
2:13 Jes 8:17f .
2:14på liknande sätt   Född av en mänsklig mor (Matt 1:18 ), men utan jordisk far och utan synd (Hebr 4:15 ).
2:18frestad   Annan översättning: "prövad" (jfr "påfrestning"). Varje frestelse är en prövning, och varje prövning är en frestelse att överge Gud. Även i 4:15 .

Parallellställen
2:25 Mos 27:26 Apg 7:38 53 Gal 3:19.
2:3Hebr 10:29 12:25.
2:4Mark 16:20 Apg 2:22 2 Kor 12:12.
2:5Ef 1:21 Hebr 6:5.
2:81 Kor 15:27.
2:9Fil 2:7f.
2:10Rom 11:36 Hebr 5:8f 12:2.
2:11Matt 12:50 Joh 20:17.
2:132 Sam 22:3.
2:14Joh 1:14 1 Kor 15:26 2 Tim 1:10.
2:15Rom 8:15.
2:16Jes 41:8f.
2:17Hebr 4:15f 5:1f.
2:18Matt 4:1f Hebr 4:15.