× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kapitel 2

1 Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen.2 Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff,3 hur skall då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom.4 Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja.

Guds Son i ringhet

5 Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om.6 På ett ställe har någon vittnat:
Vad är en människa,
eftersom du tänker på henne,eller en Människoson,
eftersom du tar dig an honom?*
En liten tid gjorde du honom ringare
än änglarna,och du krönte honom
med härlighet och ära.
Allt har du lagt under hans fötter.8 När han lade allt under honom, utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom.9 Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd* skulle han smaka döden i allas ställe.
10 Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning.*11 Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt.* Därför blygs han inte för att kalla dem bröder,12 då han säger: Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig.*13 Han säger också: Jag skall förtrösta på honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig.*
14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt* del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen,15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.16 Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an.17 Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.18 Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.

Fotnoter
2:6-8Ps 8:5f .
2:9Genom Guds nåd Andra handskrifter: "skild från Gud" (utan Gud). Den hebreiska texten i Ps 8:6 förkunnar Kristi förnedring på följande sätt: "För en kort tid lät du honom sakna Gud" (Ps 22:2 , Matt 27:46 ).
2:10fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning Guds syfte var att Jesus skulle bli den fullkomlige offerprästen genom att i sin försoningsdöd utföra en fullkomlig rening från synderna (1:3 ).
2:11av en och samma släkt Ordagrant: "av en".
2:12Ps 22:23 .
2:13Jes 8:17f .
2:14på liknande sätt Underförstått: "utan synd" (4:15 ).