× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kristus är större än Mose

1 Därför, ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel* och överstepräst som vi bekänner oss till. 2 Han var betrodd av* den som insatte honom, liksom Mose varbetrodd i hela Guds hus.*

3 Men Jesus är värd mer ära än Mose, liksom husbyggaren hedras mer än själva huset. 4 Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. 5Mose var betrodd i hela Guds hus, som en tjänare, för att vittna om det som sedan skulle förkunnas. 6 Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet.

Varning för förhärdelse

7 Därför säger den helige Ande:*


I dag, om ni hör hans röst,
8förhärda inte era hjärtan
som vid upproret,*
som på prövningens dag i öknen,
9där era fäder frestade mig
och prövade mig
fast de sett mina gärningar
i fyrtio år.
10Därför var jag vred på det släktet,
och jag sade:
De är ständigt vilsna
i sina hjärtan,
de känner inte mina vägar.
11Så svor jag i min vrede:
De ska aldrig komma in
i min vila.

12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande Guden. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.

14 Vi är Kristi vänner* om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt* ända till slutet. 15 Det heter: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid upproret.*

16 Vilka var det då som hörde men ändå gjorde uppror? Var det inte alla de som Mose förde ut ur Egypten? 17 Och vilka var han vred på i fyrtio år? Var det inte på dem som syndade och blev liggande som lik i öknen? 18 Och vilka gällde hans ed att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som vägrade lyda? 19 Vi ser alltså att det var på grund av otro som de inte kunde komma in.


Fotnoter
3:1Jesus, den apostel   Grek. apóstolos    betyder "utsänd" eller representant. Jesus är Guds utsände liksom de tolv apostlarna är hans (jfr Joh 13:20 , 20:21 ).
3:2betrodd av   Annan översättning: "trogen mot".
3:24 Mos 12:7 .
3:7fPs 95:8f .
3:8upproret   Annan översättning: "förbittringen", "provokationen" (även i vers 15).
3:14Vi är Kristi vänner   Annan översättning: "Vi har del i Kristus".
3:14tillförsikt   Annan översättning: "grund".
3:15 Ps 95:8 .

Parallellställen
3:1Fil 3:14 Hebr 4:14.
3:24 Mos 12:7.
3:32 Kor 3:7f.
3:55 Mos 18:15 18.
3:61 Kor 3:16 Ef 2:20 Kol 1:23 Hebr 10:21.
3:72 Mos 17:7.
3:94 Mos 14:22f.
3:114 Mos 14:21f Hebr 4:1f.
3:12Hebr 12:15.
3:14Joh 15:14f Hebr 6:11 Upp 2:10.
3:174 Mos 14:29f 1 Kor 10:10.
3:184 Mos 14:22f Hebr 3:11.