× 
 Från
 Till
 Metod

 

En sabbatsvila för Guds folk

1 När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila, låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. 2 Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem, men de hade ingen nytta av ordet de hörde eftersom det* inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. 3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Så svor jag i min vrede:De ska aldrig komma in i min vila.* Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens skapelse, 4 för på ett ställe säger han om den sjunde dagen: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk.*5 Men här säger han: De ska aldrig komma in i min vila.*

6 Det står alltså fast att vissa går in i vilan, och att de som först fick höra evangeliet inte kom in på grund av olydnad. 7 Därför bestämmer han på nytt en dag, i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är sagt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan.*8 För om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte senare ha talat om en annan dag.

9 Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. 10 Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.

12 Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat* för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Den fullkomlige översteprästen

14 När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. 15 Vi har inte enöverstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.


Fotnoter
4:2det   Andra handskrifter: "de" (de otroende).
4:3 Ps 95:11 .
4:4 1 Mos 2:2 .
4:5Ps 95:11 .
4:7 Ps 95:8 .
4:13blottat   Ordagrant: "halsat", på rygg med blottad strupe.

Parallellställen
4:6Hebr 3:18f.
4:85 Mos 31:7 Jos 22:4.
4:10Upp 14:13.
4:12Jes 49:2 Jer 23:29 Ef 6:17 Upp 1:16.
4:13Ps 139:1f.
4:14Hebr 3:1 7:26 9:11 10:23.
4:15Jes 53:9 Joh 8:46 Hebr 2:17f.
4:16Rom 5:2 Ef 3:12 Hebr 10:19f.