× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herren känner mig

1*För körledaren. En psalm av David.


Herre, du rannsakar mig
och känner mig.
2*Om jag sitter eller står vet du det,
du förstår mina tankar fjärran ifrån.
3*Om jag går eller ligger ser du det,
med alla mina vägar
är du förtrogen.
4 Innan ordet är på min tunga
vet du, Herre, allt om det.
5 Du omsluter mig på alla sidor
och håller mig i din hand.
6 Den kunskapen är för underbar
för mig,
den är så hög att jag inte kan
fatta den.

7*Vart kan jag gå för din Ande,
vart kan jag fly för ditt ansikte?
8*Stiger jag upp till himlen
är du där,
bäddar jag åt mig i dödsriket
är du där.
9 Tar jag morgonrodnadens vingar,
gör jag mig en boning
ytterst i havet,
10 ska också där din hand leda mig
och din högra hand hålla mig.
11 Säger jag:
"Låt mörker täcka mig
och ljuset bli natt omkring mig",
12*så är inte mörkret mörkt för dig.
Natten lyser som dagen,
mörkret är som ljuset.

13*Du har skapat mina njurar*,
du vävde mig i moderlivet.
14*Jag tackar dig för att
jag är så underbart skapad.
Underbara är dina verk,
min själ vet det så väl*.
15 Benen i min kropp
var inte osynliga för dig
när jag formades i det fördolda,
när jag bildades i jordens djup.
16*Dina ögon såg mig
när jag bara var ett foster.
Alla mina dagar blev skrivna
i din bok,
formade innan någon av dem
hade kommit.

17*Hur ofattbara* är inte dina tankar
för mig, Gud,
hur väldig är inte
deras mångfald!
18 Räknar jag dem
är de fler än sandkornen.
När jag vaknar är jag kvar hos dig.

19 Gud, om du bara ville döda
de gudlösa!
Bort från mig, ni blodtörstiga!
20 De talar om dig med svek i sinnet,
de har fört dina städer i fördärvet*.
21*Skulle jag inte hata dem
som hatar dig, Herre,
och avsky dem
som gör uppror mot dig?
22 Jag hatar dem med starkaste hat,
mina fiender har de blivit.

23*Rannsaka mig, Gud,
och känn mitt hjärta,
pröva mig och känn mina tankar.
24*Se om jag är på en olycksväg,
och led mig på den eviga vägen.

Fotnoter
139:1 Ps 17:3 , 44:22 , Jer 12:3 .
139:2 Ps 94:11 , Jer 17:10 , 23:23f , Matt 9:4 .
139:3 Job 34:21f , Hebr 4:13 .
139:7 Jer 23:24 .
139:8 Job 22:12 , 23:8f , 26:6 , Ords 15:11 , Amos 9:2 .
139:12 Jak 1:17 .
139:13 Job 10:11 , Ps 119:73 , Jes 44:24 .
139:13njurar   Symbol för människans innersta.
139:14 Job 10:8f .
139:14min själ vet det så väl   Annan översättning: "du känner min själ så väl".
139:16 Job 14:5 , Ps 37:18 .
139:17 Ps 40:6 , 92:6 , Jes 55:8f .
139:17ofattbara   Annan översättning: "dyrbara".
139:20fört dina städer i fördärvet   Andra handskrifter: "missbrukat ditt namn till lögn".
139:21 Ps 26:5 , 31:7 , 119:139 .
139:23 Ps 26:2 .
139:24 Ps 5:9 , 16:11 , Luk 19:10 , Joh 10:28 .