× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tempelkällan

1 Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång, och där fick jag se vatten rinna fram* under husets tröskel på östra sidan, för husets framsida låg mot öster, och vattnet flöt ner under husets södra sida, söder om altaret. 2 Sedan förde han mig ut genom norra porten och ledde mig fram på en yttre väg till den yttre porten, den som vette åt öster. Där fick jag se vatten välla fram från den södra sidan.

3 Sedan gick mannen med ett mät­snöre i handen ett stycke mot öster och mätte upp tusen alnar och lät mig gå genom vattnet, och det räckte mig till vristen. 4 Sedan mätte han upp ytterligare tusen alnar och lät mig där gå genom vattnet, och det räckte mig till knäna. Ännu en gång mätte han upp tusen alnar och lät mig gå genom vattnet som då räckte mig till höfterna. 5 Ytterligare en gång mätte han upp tusen alnar, och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över.

6 Han sade till mig: ”Har du sett det, du människobarn?” Sedan förde han mig tillbaka upp på flodens strand. 7 När jag kom tillbaka, såg jag många träd längs stränderna på båda sidor om floden. 8 Då sade han till mig: ”Detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och flyter ner över Hedmarken och sedan ut i havet*. Vattnet som bröt fram rinner till havet, och vattnet blir då sunt.

9 Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna blir där mycket talrika, för när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt, och allt får liv där strömmen rinner fram.

10 Fiskare ska stå utmed den från En-Gedi* ända till En-Eglajim, och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Det ska där finnas fiskar av olika slag och i stor mängd alldeles som i Stora havet*. 11 Men de gölar och dammar som finns där blir inte sunda utan ska tjäna till salt­beredning. 12 Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt, för deras vatten kommer från helge­domen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom.

Det heliga landets gränser

13 Så säger Herren Gud: Dessa är de gränser efter vilka ni ska utskifta landet som arvedel åt Israels tolv stammar. Josef ska ha två lotter. 14 Ni ska få det till arvedel, den ena stammen såväl som den andra. Därför att jag med upplyft hand lovade att ge det åt era fäder ska detta land bli er arvedel.

15 Detta ska vara landets gräns på norra sidan: Från Stora havet längs Hetlonsvägen, där vägen går till Sedad, 16 Hamat, Berota, Sibrajim, som ligger mellan Damaskus och Hamats områden, det mellersta Haser, som ligger vid Havrans gräns. 17 Så ska gränsen gå från havet till Hasar-Enon vid Damaskus gräns och vidare allt längre norrut upp mot Hamats gräns. Detta är norra sidan.

18 På östra sidan ska gränsen börja mellan Havran och Damaskus och gå mellan Gilead och Israels land och utgöras av Jordan. Från nordgränsen neråt till det östra havet, ska ni mäta ut den. Detta är östra sidan.

19 På sydsidan ska gränsen gå från Tamar till Meribots vatten vid Kadesh, längs bäckfåran* fram till Stora havet. Detta är den södra gränsen. 20 På västra sidan ska gränsen utgöras av Stora havet och gå från sydgränsen till en punkt mitt emot det ställe där vägen går till Hamat. Detta är västra sidan.

21 Ni ska utskifta detta land åt er efter Israels stammar. 22 Ni ska dela ut det genom lottkastning till arvedel åt er själva och åt främlingarna, som bor och föder barn ibland er. De ska vara för er så som infödda bland Israels barn. De ska med er få arvslott bland Israels stammar. 23 I den stam där främlingen bor ska ni ge honom hans arvedel, säger Herren Gud.


Fotnoter
47:1vatten rinna fram   Jfr floden med livets vatten som skildras i Upp 22:1 .
47:8havet   Dvs Döda Havet öster om Jerusalem.
47:10En-Gedi   Oas på Döda havets västkust. En-Eglajim (”de två kalvarnas källa”) är okänd.
47:10Stora havet   Dvs Medelhavet.
47:19bäckfåran   Troligen Wadi el-Arish, gräns i sydväst mot Egypten (även i 48:28 ).

Parallellställen
47:1Joel 3:18 Sak 13:1 14:8 Upp 22:1f.
47:12Ps 1:3 Jer 17:8 Upp 22:2.
47:131 Mos 48:5 4 Mos 34:2f Jos 17:17f.
47:141 Mos 12:7 15:18 17:8 26:3 28:13.
47:15Hes 48:1.
47:194 Mos 20:13 27:14 34:5 Hes 48:28.
47:223 Mos 19:34.