× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rening från synden

1 På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet.

2 På den dagen ska det ske, säger Herren Sebaot, att jag utrotar avgudarnas namn ur landet så att man aldrig mer ska minnas dem. Även profeterna och den orena anden ska jag ta bort ur landet. 3 Om någon ändå uppträder som profet så ska hans far och mor, de som fött honom, säga till honom: ”Du får inte leva, för du talar lögn i Herrens namn.” Och hans egna föräldrar, hans far och mor, ska sticka ner honom när han profeterar.

4 Det ska ske på den dagen att profeterna ska skämmas för sina syner när de profeterar. De ska inte längre klä sig i hårmantel* för att bedra, 5 utan man ska säga: ”Jag är ingen profet, jag är jordbrukare. Redan i min ungdom blev jag köpt som slav.”*6 Om man då frågar honom: ”Vad är det för sår du har på händerna*?” ska han svara: ”Dem har jag fått hemma hos mina vänner.”

Herrens Herde slagen
7 Svärd, upp mot min herde,
mot den man som står mig nära,
säger Herren Sebaot.
Slå herden så att fåren skingras,
för jag ska vända min hand
mot de små.*
En prövad kvarleva – Herrens folk
8 Det ska ske i hela landet,
säger Herren,
att två tredjedelar ska utrotas
och gå under,
men en tredjedel ska lämnas kvar.
9 Den tredjedelen ska jag
låta gå genom eld.
Jag ska rena dem
som man renar silver,
pröva dem
som man prövar guld.
De ska åkalla mitt namn
och jag ska bönhöra dem.
Jag ska säga: ”Detta är mitt folk.”
Och de ska svara:
Herren är min Gud.”

Fotnoter
13:4hårmantel   En profets kännetecken (jfr Johannes Döparen i Matt 3:4 med not).
13:5blev jag   köpt som slav   Grundtexten svårtolkad. Annan möjlig översättning: ”har marken varit min lott”.
13:6på händerna   Ordagrant: ”mellan händerna”, kanske på kroppen. Hedniska profeter skar sig ibland under profetisk hänryckning (jfr 1 Kung 18:28 ).
13:7 Citeras av Jesus i Matt 26:31 och Mark 14:27 som profetia om hans död.

Parallellställen
13:1Jes 55:1 Hes 36:25 1 Joh 1:7 Upp 1:5.
13:2Jes 2:18f Hes 30:13 Hos 2:17 Mika 5:12 1 Joh 4:1f Upp 22:14.
13:35 Mos 13:1f 18:20 Jer 14:15 23:34 Matt 7:15.
13:42 Kung 1:8 Matt 3:4.
13:5Amos 7:14.
13:7Sak 11:17 Matt 26:31 Mark 14:27.
13:95 Mos 26:17f Ps 50:15 91:15 144:15 Jes 1:25 6:13 48:10 Hos 2:21f Mal 3:3 Joh 20:28 1 Petr 1:6f.