× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 ”Människobarn, ta ett skarpt svärd och använd det som rakkniv och raka* ditt huvud och skägg med det. Ta sedan en våg och dela upp håret. 2 En tredjedel ska du bränna upp i eld mitt i staden när belägringsdagarna är slut. En tredjedel ska du ta och slå med svärdet runt omkring staden, och en tredjedel ska du strö ut för vinden, för jag ska låta ett svärd dra ut efter dem. 3 Men några få hårstrån ska du ta undan och knyta in i flikarna på din mantel. 4 Av dessa strån ska du sedan kasta några i elden och bränna upp dem. Från dem ska en eld gå ut över hela Israels folk.

5 Så säger Herren Gud: Detta är Jerusalem som jag har satt mitt ibland hednafolken med länder runt omkring. 6 Men staden har i sin ondska gjort uppror mot mina bud mer än folken, och mot mina stadgar mer än länderna runt omkring, för de har förkastat mina bud och inte följt mina stadgar. 7 Därför säger Herren Gud så: Ni har varit värre än hednafolken runt omkring er och inte levt efter mina lagar och inte följt mina bud. Ni har inte ens följt lagarna hos de folk som bor runt omkring er.

8 Därför säger Herren Gud så: Se, jag, jag själv är emot dig. Jag ska verkställa min dom mitt ibland er inför ögonen på folken. 9 För dina vidrigheters skull ska jag göra med dig vad jag aldrig förr har gjort och aldrig mer ska göra. 10 Därför ska föräldrar hos dig äta sina barn, och barn sina föräldrar. Jag ska verkställa min dom mot dig, och alla som blir kvar av dig ska jag strö ut för vinden. 11 Så sant jag lever, säger Herren Gud: Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, ska jag rensa bort dig. Jag ska inte visa skonsamhet eller medlidande. 12 En tredjedel av dig ska dö av pest och förgås av hunger. En tredjedel ska falla för svärd runt omkring dig. En tredjedel ska jag strö ut för vinden och låta ett svärd dra ut efter dem. 13 Min vrede ska bli uttömd, och jag ska släcka min harm på dem och så få min hämnd. De ska inse att jag, Herren, har talat i min lidelse när jag tömmer min vrede över dem.

14 Jag ska låta dig bli en ödemark och en skam bland folken runt omkring dig, inför alla som går förbi. 15 Du ska bli till skam och hån, till varning och skräck för folken runt omkring dig, när jag håller dom med vrede och harm och svåra straff. Jag, Herren, har talat. 16 När jag sänder hungerns onda pilar, fördärvets pilar, då sänder jag dem för att fördärva er. Jag ska låta er hunger bli allt värre och förstöra livsuppehället för er. 17 Och jag ska sända över er svält och vilda djur, som ska döda era barn. Pest och blodsutgjutelse ska drabba dig, och svärd ska jag låta komma över dig. Jag, Herren, har talat.”


Fotnoter
5:1raka   Uttryck för sorg (Job 1:20 , Jes 15:2 , Mika 1:16 ), normalt inte tillåtet för en präst (3 Mos 21:5 ). Håret var en symbol för livskraft (Dom 16:17 ). Jfr Jer 7:29 .

Parallellställen
5:1Jes 7:20.
5:3Hes 14:22.
5:6Jer 6:16 44:16f.
5:7Hes 16:47f Rom 2:14f.
5:9Dan 12:1 Matt 24:21.
5:103 Mos 26:29 5 Mos 28:53 Jer 19:9 Klag 2:20 4:10 Sak 7:14.
5:11Jer 21:7 Hes 7:4 9 8:18.
5:12Jer 15:2.
5:13Jes 1:24 Hes 16:42 24:13.
5:14Jer 18:16.
5:16Hes 4:16 14:13.
5:173 Mos 26:22 5 Mos 32:24 Hes 28:23.