× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Lyssna nu, ni som är rika! Gråt och klaga över de olyckor som ska drabba er. 2 Er rikedom är rutten och era kläder är malätna. 3 Ert guld och silver rostar, och rosten ska vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter under de sista dagarna. 4 Nu ropar den lön ni undanhållit arbetarna som skördat era åkrar, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron.*5 Ni har levt i lyx och överflöd på jorden, ni har gött era hjärtan på slaktdagen. 6 Ni har dömt den rättfärdige* och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er.

I väntan på Herrens ankomst

7 Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. 8 Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. 9 Klaga inte på* varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren.

10 Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att lida och vara tåliga. 11 Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

Trons bön

12 Framför allt, mina bröder: svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej, så drabbas ni inte av domen.

13 Får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga lovsång. 14 Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. 15 Trons bön ska bota* den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem.

16 Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. 17 Elia var en människa med samma natur som vi*. Han bad en bön att det inte skulle regna, och då regnade det inte över landet under tre år och sex månader. 18 Sedan bad han igen, och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda.

19 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon återför honom, 20 så ska han veta att den som återför en syndare från hans villoväg räddar hans själ från döden och överskyler många synder.


Fotnoter
5:4den lön ni undanhållit   Strängt förbjudet enligt Mose lag (5 Mos 24:15 ).
5:6den rättfärdige   Annan översättning: "den Rättfärdige", alltså Jesus.
5:9Klaga inte på   Ordagrant: "Sucka inte över".
5:15bota   Annan översättning: "frälsa".
5:17med samma natur som vi   Annan översättning: "som fick lida som vi" (jfr 5:10 ).

Parallellställen
5:1Luk 6:24 1 Tim 6:9.
5:2Matt 6:19f.
5:43 Mos 19:13 5 Mos 24:14f Mal 3:5.
5:5Jer 25:34 Luk 16:19f.
5:6Matt 5:39.
5:75 Mos 11:14 Hebr 10:36.
5:81 Kor 10:11 Fil 4:5.
5:9Matt 24:33.
5:10Matt 5:12.
5:11Job 1:20f 42:10f Jak 1:12.
5:12Matt 5:33f.
5:13Ps 50:15 Ef 5:19.
5:14Mark 6:13.
5:15Ps 30:3.
5:16Ords 15:29.
5:171 Kung 17:1f Luk 4:25.
5:181 Kung 18:41f.
5:19Matt 18:15 Gal 6:1.
5:20Ords 10:12.