× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kapitel 5

1 Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er.2 Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal.3 Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna.4 Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots* öron.5 Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen.6 Ni har dömt den rättfärdige* och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er.

I väntan på Herrens ankomst

7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn.8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.9 Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Se, domaren står utanför dörren.10 Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden.11 Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

Trons bön

12 Framför allt, mina bröder, svär inte, vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen.13 Får någon av er lida, skall han be. Är någon glad, skall han sjunga lovsånger.14 Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.15 Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.16 Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.17 Elia, som också fick lida,* bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under tre år och sex månader.18 Och när han sedan bad igen, gav himlen regn och jorden bar sin gröda.
19 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka,20 så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder.

Fotnoter
5:4Herren Sebaots Se not till Rom 9:29 .
5:6Annan översättning: "den Rättfärdige". Dvs Jesus.
5:17som också fick lida Se v. 10. Annan översättning: "som var en människa som vi".