× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den stora torkan

1 Detta är Herrens ord till Jeremia angående torkan.


2 Juda sörjer,
dess portar tynar bort,
de lutar sig sörjande mot jorden
och ett sorgerop stiger upp
från Jerusalem.
3 De mäktiga sänder sina tjänare
efter vatten,
men när de kommer till dammarna
finner de inget vatten
utan måste vända tillbaka
med tomma kärl.
De är skamsna och förtvivlade
och täcker huvudet.
4 Marken spricker
eftersom det inte regnar i landet.
Jordbrukarna står med skam
och täcker sina huvuden.

5 Även hinden på fältet
överger sin nyfödda kalv,
eftersom det inte finns något grönt.
6 Vildåsnorna står på höjderna
och flämtar efter luft
som schakaler.
Deras ögon är matta,
för det finns inget gräs.

7 Våra missgärningar vittnar mot oss,
men grip in ändå,
för ditt namns skull, Herre.
Gång på gång har vi avfallit
och syndat mot dig.
8 Du Israels hopp,
dess frälsare i nödens tid,
varför är du
som en främling i landet,
en vandrare
som bara stannar för en natt?
9 Varför är du som en rådlös man,
som en hjälte
som inte kan hjälpa?
Du finns ju mitt ibland oss, Herre,
och vi är uppkallade
efter ditt namn.
Överge oss inte!

10 Så säger Herren om detta folk:
De vill gärna driva omkring
på det sättet,
de håller inte sina fötter i styr.
Därför har Herren inte
behag till dem.
Han minns nu deras missgärning
och ska straffa dem
för deras synder.

11Herren sade till mig: Du ska inte be om något gott för detta folk. 12 För även om de fastar vill jag inte lyssna till deras rop, och även om de offrar brännoffer och matoffer finner jag ingen glädje i dem, utan jag tänker göra slut på dem med svärd, svält och pest.

13 Då sade jag: ”O, Herre Gud! Profeterna säger ju till dem: Ni ska inte se något svärd, inte heller ska svält drabba er, utan jag ska ge er en varaktig fred på denna plats.”

14 Men Herren sade till mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller befallt dem eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans bedrägerier är vad de profeterar för er.

15 Därför säger Herren så om de profeter som profeterar i mitt namn fast jag inte har sänt dem, de som säger att svärd och svält inte ska komma i detta land: Genom svärd och svält ska dessa profeter gå under. 16 Och folket som de profeterar för, männen och deras hustrur, söner och döttrar, ska kastas ut på Jerusalems gator slagna av svält och svärd, och ingen ska begrava dem. Jag ska låta deras ondska drabba dem själva.

17 Tala till dem detta ord:


Tårar strömmar från mina ögon
natt och dag,
och de ska inte sluta,
för jungfrun, dottern mitt folk,
har drabbats
av ett förkrossande slag,
ett svårt och oläkligt sår.
18 Går jag ut på fälten
ligger där män genomborrade
av svärd,
och kommer jag in i staden
möts jag av svältens plågor.
Både profet och präst
drar vidare mot ett land
de inte känner.
Profetens förbön
19 Har du helt förkastat Juda?
Känner du avsky för Sion?
Eller varför har du slagit oss
så att ingen kan bota oss?
Vi väntar på välgång,
men inget gott kommer,
på en tid med läkedom,
men se, skräck råder.
20Herre, vi erkänner vår ondska
och våra fäders missgärning,
att vi har syndat mot dig.
21 För ditt namns skull:
Förkasta oss inte,
låt inte din härlighets tron
bli föraktad.
Kom ihåg ditt förbund med oss
och bryt det inte.

22 Kan någon av hednafolkens
tomma avgudar ge regn?
Kan himlen av sig själv
låta skurar falla?
Nej, bara du, Herre vår Gud!
Vi hoppas på dig,
för du har gjort allt detta.

Parallellställen
14:2Jes 3:26 Jer 12:4 Klag 1:4 2:8.
14:3Amos 4:8.
14:4Joel 1:11.
14:5Jes 15:6 Joel 1:18.
14:8Ps 50:15 Jer 17:13.
14:10Jer 2:23 31 Hos 8:13 9:9.
14:11Jes 1:15 Jer 7:16 11:14.
14:12Ords 1:28 Jes 1:15 Jer 6:20 11:11 Hes 8:18 Amos 5:22 Mika 3:4 Sak 7:13.
14:13Jer 5:12 6:14 8:11 1 Joh 4:1.
14:14Jer 5:31 23:21 27:14f 29:8f Hes 12:24.
14:16Ps 79:3 Jer 7:33.
14:17Jer 9:1 10:19 13:17 30:12 Klag 1:2 16 2:18 3:48.
14:185 Mos 32:24f Jer 24:10 29:17f Hes 5:16f.
14:19Jer 8:15 1 Tess 5:3.
14:20Ps 106:6 Jer 3:25 Dan 9:8.
14:21Jer 3:17.
14:221 Kung 17:1 Job 5:10 Ps 135:7 147:8 Jer 10:13 51:16 Apg 14:15f.