× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Ropa du!

Finns det någon
som svarar dig?
Till vem av de heliga vänder du dig?
2 Dåren dödas av sin ilska,
den oförnuftige av sin förbittring.
3 Jag såg en dåre som slagit rot,
men strax förbannade jag
hans boning.
4 Hans barn är fjärran från frälsning,
de trampas ner i porten
och ingen räddare finns.
5 Den hungrige slukar hans skörd,
den rövas bort
till och med bland törnen.
De törstiga flämtar
efter* deras rikedom,
6 för nöden kommer inte ur stoftet,
olyckan skjuter inte upp ur marken.
7 Men människan föds till möda
liksom eldens gnistor
flyger mot höjden.

8 Men jag skulle söka Gud
och inför Gud lägga fram min sak.
9 Han gör stora och outgrundliga ting,
fler under än någon kan räkna.
10 Han ger jorden regn
och sänder vatten över markerna.
11 Han upphöjer de ringa
och hjälper de sörjande.
12 Han gör de listigas anslag om intet
så att deras händer
inte får framgång.
13 Han fångar de visa i deras slughet
och låter de svekfulla förhasta sig
vid sina rådslag.
14 Om dagen möter de mörker,
de famlar mitt på dagen
som om det var natt.
15 Han räddar från svärdet i deras mun,
den fattige från den mäktiges hand.
16 Den nödställde får åter ett hopp,
orätten måste stänga sin mun.

17 Se, salig är den människa
som Gud tuktar.
Förkasta inte
den Allsmäktiges fostran,
18 för han sargar och förbinder,
han slår och hans händer helar.
19 Sex gånger räddar han dig ur nöden,
och sjunde gången drabbar dig inte
det onda.
20 I tider av svält
räddar han dig från döden
och i krig från svärdets våld.
21 Från tungors gissel göms du undan,
du behöver inte vara rädd
när förödelse kommer.
22 Du kan le åt förödelse och svält,
du behöver inte vara rädd
för vilddjur,
23 för du står i förbund
med markens stenar,
markens vilddjur håller fred
med dig.
24 Du ska veta att ditt tält står tryggt,
när du synar din boning
ska inget saknas.
25 Du ska veta att din ätt förökas,
att dina efterkommande
blir som gräset på marken.
26 Du kommer i graven
när du nått full mognad,
som sädeskärven bärgas
när tiden är inne.
27 Se, vi har utforskat detta,
så är det.
Hör det och tänk på det noga.

Fotnoter
5:5De törstiga flämtar efter   Annan översättning: ”Snaran snappar efter”.

Parallellställen
5:1Job 19:7.
5:3Ps 37:35f.
5:5Ps 109:11.
5:71 Mos 3:19 Job 14:1 Matt 6:34.
5:9Job 9:10 37:14f Ps 72:18 86:10 Rom 11:33.
5:10Job 36:27 37:11f Ps 65:10f.
5:111 Sam 2:7f Ps 113:7 Luk 1:52.
5:12Neh 4:15 Ps 33:10 Jes 8:10.
5:13Job 37:24 1 Kor 3:19.
5:145 Mos 28:29 Jes 59:9f.
5:16Ps 107:42.
5:17Ords 3:11f Hebr 12:5f Jak 1:12 Upp 3:19.
5:185 Mos 32:39 1 Sam 2:6f Jes 30:26 Hos 6:1.
5:19Ps 91:3f Ords 24:16.
5:20Ps 33:19 37:19 144:9f.
5:21Jes 54:17.
5:23Ps 91:12f Hes 34:25 Hos 2:18.