× 
 Från
 Till
 Metod

 

Folket måste straffas

1 Men Herren sade till mig: Även om Mose och Samuel* trädde fram inför mig skulle jag ändå inte bli vänligt sinnad mot detta folk. Driv bort dem från mitt ansikte och låt dem gå.

2 Om de frågar dig: ”Vart ska ni gå?” ska du svara dem: Så säger Herren: Till döden den som tillhör döden, till svärdet den som tillhör svärdet, till svälten den som tillhör svälten och till fångenskapen den som tillhör fångenskapen. 3 Fyra slags plågor ska jag låta drabba dem, säger Herren: Svärdet för att döda dem, hundarna för att släpa bort dem, och himlens fåglar och markens vilddjur för att äta upp och göra slut på dem. 4 Jag ska göra dem till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden, på grund av det som Juda kung Manasse*, Hiskias son, har gjort i Jerusalem.


5 För vem har förbarmande
med dig, Jerusalem,
vem har medlidande med dig?
Vem tar en omväg för att fråga
hur det är med dig?
6 Du har förkastat mig, säger Herren,
och vänt mig ryggen.
Därför har jag räckt ut min hand
mot dig för att förgöra dig.
Jag är trött på att hålla tillbaka.

7 Jag kastade dem med kastskovel*
vid landets portar,
jag gjorde dem barnlösa,
jag förgjorde mitt folk –
men de vände inte om
från sina vägar.
8 Deras änkor blev fler inför mig
än sandkornen i havet.
Mödrarna till deras unga män
lät jag härjas av inkräktare
mitt på ljusa dagen.
Plötsligt lät jag ångest och skräck
drabba dem.
9 Den som hade fött sju söner
svimmade och gav upp andan.
Hennes sol gick ner
medan det ännu var dag,
hon får blygas och skämmas.
De som är kvar av dem
ska jag överlämna
åt deras fienders svärd,
säger Herren.
Profetkallets vånda
10 ”Ve mig, min mor,
att du fött mig,
en man som skapar strid
och osämja för hela landet!
Jag har inte lånat dem något
och de har inte gett lån till mig.
Ändå förbannar alla mig.”

11 Men Herren svarade: ”Sannerligen, jag ska styrka dig så att det går väl för dig. Sannerligen, jag ska göra så att dina fiender kommer och bönfaller inför dig i olyckans och nödens tid. 12 Kan man bryta sönder järn, järn från norr eller koppar?

13 Din rikedom och dina skatter ska jag lämna till plundring, men inte för betalning, utan för alla dina synders skull i hela ditt land. 14 Och jag ska föra bort dig med dina fiender till ett land du inte känner, för min vredes eld är upptänd och den ska brinna mot er.”


15Herre, du förstår.
Tänk på mig
och ta hand om mig,
och ge mig hämnd
på mina förföljare.
Ryck inte bort mig,
du som är sen till vrede.
Tänk på hur jag hånas
för din skull.
16 Dina ord kom och jag åt dem,
ditt ord blev mitt hjärtas fröjd
och glädje,
för jag är uppkallad
efter ditt namn,
Herre Gud Sebaot.
17 Jag har inte suttit tillsammans
med gycklare för att roa mig.
Eftersom din hand var över mig
satt jag ensam,
för du har fyllt mig med vrede.
18 Varför ska jag ständigt plågas,
och varför är mitt sår oläkbart?
Det vill inte läka.
Du har blivit för mig
som en sinande bäck,
som ett vatten
som ingen kan lita på.

19 Därför säger Herren så:
Om du vänder om
låter jag dig komma tillbaka,
och du ska få tjäna mig.
Om du skiljer det äkta
från det oäkta
ska du bli som min mun.
Folket ska vända tillbaka till dig,
men du ska inte vända tillbaka
till dem.
20 Jag ska göra dig till en fast
kopparmur mot detta folk.
De ska strida mot dig,
men de kan inte besegra dig,
för jag är med dig
för att hjälpa dig och rädda dig,
säger Herren.
21 Jag ska rädda dig
ur de ondas våld
och befria dig
ur våldsmännens hand.

Fotnoter
15:1Mose och Samuel   Stora bedjare som bad om nåd för folket (2 Mos 32:30f , 4 Mos 14:11f , 1 Sam 7:8 , 12:23 ).
15:4Manasse   Utövade våld, barnoffer och grov avgudadyrkan (se 2 Kung 21).
15:7kastskovel   Rensade ut agnarna från vetet (Matt 3:12 med not).

Parallellställen
15:12 Mos 32:11f 4 Mos 14:13f 1 Sam 7:9f Ps 99:6 Hes 14:14f.
15:2Jer 43:11 Sak 11:9 Upp 13:10.
15:33 Mos 26:16 5 Mos 28:26 Jer 7:33.
15:45 Mos 28:25 2 Kung 21:11 23:26 24:3 2 Krön 29:8 Jer 24:9.
15:62 Mos 32:12 14 5 Mos 32:15 Jes 1:4.
15:91 Sam 2:5 Amos 8:9.
15:10Job 3:1f 11 10:18 Jer 11:18f 20:1f 14 26:7f 38:6.
15:11Jer 21:1f 37:3 42:1f.
15:13Ps 44:13 Jes 52:3f Jer 17:3f.
15:145 Mos 32:22f.
15:16Ps 119:103 Hes 3:1f.
15:17Jes 8:11 Jer 6:11 Hes 3:14.
15:18Job 6:15f Mika 1:9 14.
15:20Jer 1:8 18f 6:27 Hes 3:8f.