× 
 Från
 Till
 Metod

 

Som en lerkruka ska Juda krossas

1 Så sade Herren: Gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren. Ta med dig några av folkets äldste och prästernas äldste 2 och gå ut till Hinnoms sons dal* framför Lerskärvsporten och ropa där ut de ord som jag kommer att tala till dig. 3 Du ska säga:

”Hör Herrens ord, ni Juda kungar och ni Jerusalems invånare! Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, jag ska låta en sådan olycka drabba denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hör det. 4 De har övergett mig och vanärat denna plats och där tänt rökelse åt andra gudar som varken de själva eller deras fäder eller Juda kungar har känt. De har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod 5 och byggt baalshöjder för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt eller talat om eller ens tänkt mig det.

6 Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska kalla denna plats Tofet eller Hinnoms sons dal, utan Dråpdalen. 7 Jag ska på denna plats göra Juda och Jerusalems rådslag om intet och jag ska låta dem falla för sina fienders svärd och för dem som vill ta deras liv. Deras döda kroppar ska jag ge till mat åt himlens fåglar och markens djur. 8 Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. Alla som går förbi ska häpna och vissla på grund av alla dess plågor. 9 Och jag ska låta dem äta sina egna söners och döttrars kött, den ene ska tvingas äta den andres kött. I sådan nöd och sådan svårighet ska de komma genom sina fiender och genom dem som vill ta deras liv.”

10 Sedan ska du krossa krukan inför ögonen på männen som har gått med dig, 11 och du ska säga till dem: ”Så säger Herren Sebaot: Jag ska krossa detta folk och denna stad på samma sätt som man krossar ett lerkärl så att det inte kan bli helt igen. Och man ska begrava i Tofet därför att det inte finns någon annan plats att begrava på. 12 Så ska jag göra med denna plats, säger Herren, och med dess invånare. Jag ska göra denna stad lik Tofet. 13 Och husen i Jerusalem och Juda kungars hus ska bli lika orena som Tofets plats, alla de hus där man tänt rökelse på taken åt himlens hela härskara* och utgjutit dryckesoffer åt andra gudar.”

14 När Jeremia kom tillbaka från Tofet dit Herren hade sänt honom för att profetera, ställde han sig i förgården till Herrens hus och sade till allt folket: 15 ”Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, jag ska sända allt ont över denna stad och alla dess lydstäder som jag har uttalat över den, för de har varit hårdnackade och inte lyssnat till mina ord.”


Fotnoter
19:2Hinnoms sons dal   Sydväst om Jerusalem. Här hade barn offrats (7:31 med not).
19:13rökelse ... åt himlens hela härskara   Särskilt planeterna förknippades med hedniska gudar.

Parallellställen
19:31 Sam 3:11 2 Kung 21:12.
19:5Ps 106:38 Jer 7:31f 32:35 Hes 16:20 23:37.
19:7Ps 33:10 Jes 8:10 19:3 Jer 16:4.
19:83 Mos 26:32 Jer 18:16.
19:93 Mos 26:29 5 Mos 28:53f Klag 2:20 4:10 Luk 19:43f.
19:11Jes 30:14 Jer 7:32.
19:132 Kung 21:3f Jer 32:29 44:17f Hes 20:28 Sef 1:5.
19:15Jer 7:26 17:23.