× 
 Från
 Till
 Metod

 

Juda synd

1 Juda synd är skriven

med järnstift,
ristad med diamantspets
på deras hjärtas tavla
och på deras altares horn.
2 Som man tänker på sina barn,
så tänker de på sina altaren
och sina asherapålar
vid gröna träd och på höga kullar.

3 Mitt berg på fältet,
din rikedom och alla dina skatter
ska jag lämna till plundring
liksom dina offerhöjder,
på grund av synd
i hela ditt land.
4 Det är ditt eget fel
att du måste avstå ifrån det arv
som jag har gett dig.
Jag ska låta dig tjäna dina fiender
i ett land som du inte känner,
för ni har tänt min vredes eld,
och den ska brinna för evigt.
Förbannelse och välsignelse
5 Så säger Herren:
Förbannad är den
som litar till människor
och söker sin styrka
i det som är kött
och vars hjärta vänder sig bort
från Herren.
6 Han är som en torr buske på heden
och får inte se
något gott komma.
Han bor på brända platser i öknen,
på salt jord där ingen bor.

7 Men välsignad är den
som litar till Herren
och har Herren till sin trygghet.
8 Han är som ett träd
planterat vid vatten
som sträcker sina rötter
till bäcken.
Det fruktar inte om hetta kommer,
dess löv är alltid gröna.
Det oroas inte under torra år,
och det slutar aldrig
att bära frukt.

9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat,
det är obotligt sjukt.
Vem kan förstå det?
10 Jag, Herren, utforskar hjärtat
och prövar njurarna
för att ge åt var och en
efter hans vägar,
efter hans gärningars frukt.

11 Lik en rapphöna, som ruvar på ägg
som hon inte har lagt*,
är den som oärligt
samlar rikedom.
När halva livet gått
måste han lämna den,
och vid livets slut
ses han som en dåre.

12 En härlighetens tron,
en urgammal höjd
är vår helgedoms plats.
13Herren är Israels hopp.
Alla som överger dig
kommer på skam.
De som avfaller från mig
ska bli skrivna på marken.*
De har övergett Herren,
källan med det levande vattnet.
Jeremias bön om frälsning
14 Hela mig, Herre, så blir jag helad.
Fräls mig, så blir jag frälst,
för du är min lovsång.
15 Se, de säger till mig:
”Vad blir det av Herrens ord?
Låt det inträffa!”

16 Jag har inte dragit mig undan
från att vara en herde
som följer dig,
och inte längtat efter
fördärvets dag.
Du vet själv att det som kom
över mina läppar
sades inför ditt ansikte.
17 Bli inte till skräck för mig!
Du är min tillflykt
på den onda dagen.
18 Låt mina förföljare få skämmas,
men låt inte mig
behöva skämmas.
Låt dem bli förskräckta,
men låt inte mig bli förskräckt.
Låt den onda dagen drabba dem
och krossa dem dubbelt upp.
Sabbatsbudet

19Herren sade till mig: Gå och ställ dig i Folkets port där Juda kungar går in och ut, och i Jerusalems alla portar 20 och säg till dem: Hör Herrens ord, ni Juda kungar och hela Juda och Jerusalems alla invånare som går in genom dessa portar! 21 Så säger Herren: Se till för era själars skull att ni inte bär någon börda på sabbatsdagen* eller tar in den genom Jerusalems portar. 22 Ni ska inte bära ut någon börda ur era hus på sabbatsdagen eller göra något annat arbete, utan håll sabbatsdagen helig så som jag har befallt era fäder. 23 Men de ville inte höra eller lyssna, utan var hårdnackade så att de inte hörde eller tog emot tillrättavisning.

24 Men om ni hör mig, säger Herren, så att ni inte bär in någon börda på sabbaten genom denna stads portar utan håller sabbaten helig och inte gör något arbete på den dagen, 25 då ska kungar och furstar som sitter på Davids tron dra in genom denna stads portar med vagnar och hästar, följda av sina furstar, Juda män och Jerusalems invånare. Då ska denna stad vara bebodd för alltid. 26 Från Juda städer, från Jerusalems omgivningar, från Benjamins land, från Låglandet, Bergsbygden och Negev* ska man komma och bära fram brännoffer, slaktoffer, matoffer, rökelse och gemenskapsoffer till Herrens hus.

27 Men om ni inte lyssnar till mitt bud att hålla sabbaten helig och inte bära in någon börda genom Jerusalems portar på sabbatsdagen, då ska jag tända en eld i dess portar. Den ska förtära Jerusalems borgar och inte kunna släckas.


Fotnoter
17:11inte har lagt   Annan översättning: ”inte får kläcka”.
17:13skrivna på marken   Dvs inte i himlen, i livets bok (Ps 69:29 , Jes 4:3 , Upp 3:5 ). Jfr även Joh 8:6f .
17:21börda på sabbatsdagen   Jfr Neh 13:15 där det handlar om försäljning.
17:26Benjamins land … Låglandet, Bergsbygden och Negev   Områden nordost, sydväst, norr och söder om Jerusalem.

Parallellställen
17:2Jer 3:6 7:18.
17:3Jer 15:13f 20:5 21:13.
17:43 Mos 26:33f 5 Mos 32:22 Jer 5:19.
17:52 Krön 32:8 Ps 118:8 146:3 Jes 2:22.
17:6Jer 48:6.
17:7Ps 2:12 34:9 40:5 84:13 146:5 Ords 16:20 29:25 Jes 30:18.
17:8Ps 1:3 92:13f.
17:101 Sam 16:7 Ps 7:10 Jer 11:20 20:12 32:19 Rom 2:6 8:27 Upp 2:23.
17:11Ps 39:7 Luk 12:20.
17:13Ps 36:10 69:29 Jer 2:13 Luk 10:20 Joh 4:14.
17:145 Mos 10:21 Ps 60:7 Jer 33:6.
17:15Jes 5:19 Hes 12:22 2 Petr 3:4.
17:17Jer 16:19.
17:18Ps 25:3 35:4 40:15f Jer 20:11.
17:20Jer 19:3 22:2.
17:21Neh 13:19 Matt 12:1f.
17:222 Mos 20:8f 23:12 31:13 5 Mos 5:12f Neh 13:15f.
17:23Jer 2:30 5:3.
17:242 Mos 15:26 Jes 56:2 58:13f Hes 20:20.
17:25Jer 22:4.
17:26Jer 32:44 33:13.
17:27Jer 7:20 Hes 20:47 Hos 8:14 Amos 2:5.