× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia om det babyloniska oket

1 I början* av Juda kung Sidkias*, Josias sons, regering kom detta ord till Jeremia från Herren. Han sade:

2 Så har Herren sagt till mig: Gör dig ett ok med remmar och sätt det på din hals. 3 Sänd det sedan till Edoms kung, Moabs kung, ammoniternas kung, Tyrus kung och Sidons kung genom de sändebud som har kommit till Jerusalem, till kung Sidkia av Juda. 4 Befall dem att säga till sina herrar: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Så ska ni säga till era herrar:

5 Jag är den som genom min stora kraft och min uträckta arm har skapat jorden med de människor och djur som är på den, och jag ger den åt vem jag vill. 6 Nu har jag gett alla dessa länder i min tjänare Nebukadnessars hand, Babels kung. Också markens djur har jag gett honom, för att de ska tjäna honom. 7 Alla hednafolk ska tjäna honom och hans son och hans sonson*, tills tiden kommer också för hans land då många folk och stora kungar ska lägga honom under sig. 8 Men om något folk eller rike inte vill tjäna Babels kung Nebukadnessar och inte vill böja sin nacke under den babyloniske kungens ok, då ska jag straffa det folket med svärd, svält och pest, säger Herren, tills jag har utrotat dem genom hans hand. 9 Lyssna därför inte på era profeter och spåmän, era drömtydare, teckentydare och trollkarlar när de säger till er: ”Ni ska inte tjäna Babels kung.” 10 De profeterar lögn för er, och därför ska ni föras långt bort från ert land. Jag ska driva bort er och ni ska gå under. 11 Men det folk som böjer sin nacke under den babyloniske kungens ok och tjänar honom, ska jag låta bo kvar i sitt land, säger Herren, så att de kan bruka det och bo där.

12 På samma sätt talade jag till Juda kung Sidkia. Jag sade: Böj er nacke under den babyloniske kungens ok och tjäna honom och hans folk, så ska ni få leva. 13 Varför vill du och ditt folk dö genom svärd, svält och pest, så som Herren har sagt att det ska gå för det folk som inte vill tjäna Babels kung? 14 Hör alltså inte på de profeter som säger till er: ”Ni ska inte tjäna Babels kung”, för de profeterar lögn för er. 15 Jag har inte sänt dem, säger Herren. De profeterar lögn i mitt namn och därför måste jag driva bort er så att ni går under tillsammans med de profeter som profeterar för er.

16 Till prästerna och till hela detta folk talade jag och sade: Så säger Herren: Lyssna inte på era profeters ord, när de profeterar för er och säger: ”Se, de kärl* som hör till Herrens hus ska nu snart föras tillbaka från Babel”, för de profeterar lögn för er. 17 Hör inte på dem utan tjäna Babels kung, så ska ni få leva. Varför ska denna stad bli en öde stad? 18 Om de verkligen är profeter och har Herrens ord, så låt dem vädja till Herren Sebaot att de kärl som ännu är kvar i Herrens hus och i Juda kungs hus och i Jerusalem inte förs bort till Babel.

19 För så säger Herren Sebaot om pelarna, havet, tvättställen* och det övriga som ännu är kvar här i staden, 20 det som Babels kung Nebukadnessar inte tog med sig när han förde bort Juda kung Jekonja, Jojakims son, från Jerusalem till Babel tillsammans med alla de förnämsta i Juda och Jerusalem – 21 ja, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, om de föremål som ännu är kvar i Herrens hus och i Juda kungs hus och i Jerusalem: 22 De ska föras till Babel och bli kvar där ända till den dag då jag tar mig an dem, säger Herren, och för dem tillbaka upp till denna plats.


Fotnoter
27:1I början   År 594 f Kr (jfr 28:1 ) var Babel upptaget med inre strider, och Israels grannfolk (vers 3) diskuterade ett uppror mot stormakten (2 Kung 25:1 ).
27:1Sidkias   Andra handskrifter: ”Jojakims” (men jfr vers 3).
27:7hans son och hans sonson   Sonen Amel-Marduk (562-560 f Kr, 2 Kung 25:27 ) mördades av Nebukadnessars svärson Nergal-Sareser (560-556 f Kr, 39:3 ), vars son Labashi-Marduk regerade endast några månader 556 f Kr innan han mördades av Nabonidus som blev Babels siste kung (556-539 f Kr, se not till Dan 5:1 ).
27:16kärl   Gudstjänstföremål av silver och guld (se 1 Kung 7:48f ) som fördes bort av Nebukadnessar år 605 f Kr (Dan 1:2 , 5:2 ) och 597 f Kr (vers 20). De återfördes först ca 538 f Kr (Esra 1:7 ).
27:19pelarna, havet, tvättställen   Stora kopparföremål (se 1 Kung 7:15f ).

Parallellställen
27:1Jer 28:1 36:1.
27:5Jer 32:17 Dan 4:29.
27:6Jer 21:7 28:14 Dan 2:37f 4:22.
27:7Jer 25:12 14 44:30.
27:9Jer 14:14f 23:16 29:8f.
27:15Jer 14:14 23:21 25 29:9.
27:162 Kung 24:13 2 Krön 36:7 10 Jer 28:3.
27:191 Kung 7:15 23 27 2 Kung 25:13f.
27:202 Kung 24:12f Jer 24:1.
27:222 Krön 36:22f Esra 1:1 7 Jer 29:10.