× 
 Från
 Till
 Metod

 

Juda och Israels otrohet

1 Han sade:

Om en man skiljer sig
från sin hustru
och hon går ifrån honom
och blir en annan mans hustru,
får han då komma tillbaka*
till henne?
Skulle inte då landet bli orenat?
Du har bedrivit otukt
med många älskare,
och nu kommer du tillbaka till mig?
säger Herren.
2 Lyft blicken mot de kala höjderna
och se: Var har du inte
blivit skändad?
Vid vägarna satt du
och väntade på dem
som en arab i öknen.
Du orenade landet
med din otukt och din ondska.

3 Därför hölls regnskurarna tillbaka
och inget vårregn föll.
Men du hade
en äktenskapsbryterskas panna
och ville inte skämmas.
4 Ändå har du nu ropat till mig:
”Min Far!
Du är min ungdoms vän!”
5 ”Kan han då vara vred för evigt
och hålla fast vid sin vrede
för alltid?”
Så talade du och gjorde
allt ont du kunde.
Kallelse till omvändelse

6 I kung Josias tid* sade Herren till mig: Har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon gick upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrev otukt. 7 Jag tänkte att hon skulle vända tillbaka till mig när hon hade gjort allt detta. Men hon vände inte tillbaka.

Hennes otrogna syster Juda såg det. 8 Och jag såg att fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och gett henne skilsmässobrev* på grund av hennes äktenskapsbrott, så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster Juda av det. Hon gick också bort och bedrev otukt, 9 hon orenade landet med sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och trä*. 10 Och trots allt detta vände hennes otrogna syster Juda inte tillbaka till mig av hela sitt hjärta, utan bara i hyckleri, säger Herren.

11Herren sade till mig: Det avfälliga Israel har visat sig mer rättfärdigt än det otrogna Juda. 12 Gå norrut och predika: Vänd om Israel, du avfälliga, säger Herren. Då ska jag inte längre se på er med ovilja, för jag är nådig, säger Herren, och ska inte vara vred för evigt.

13 Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från Herren din Gud och löpt hit och dit efter främmande gudar under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till min röst, säger Herren.

14 Vänd om, ni avfälliga barn, säger Herren, för jag är er rätte herre*. Och jag ska hämta er, en från varje stad och två från varje släkt, och föra er till Sion. 15 Jag ska ge er herdar efter mitt hjärta, och de ska föra er i bet med förstånd och insikt.

16 När ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger Herren, då ska man inte tala om Herrens förbundsark mer eller tänka på den. Man ska inte komma ihåg den eller sakna den, och man ska inte göra någon ny. 17 På den tiden ska man kalla Jerusalem ”Herrens tron”, och alla hednafolk ska samlas där för att ära Herrens namn i Jerusalem. Och de ska inte mer följa sina onda och hårda hjärtan. 18 På den tiden ska Juda hus gå till Israels hus, och tillsammans ska de komma från landet i norr till det land som jag gav era fäder till arvedel.


19 Jag sade:
Vilken plats ska jag inte låta dig
få bland barnen,
och vilket ljuvligt land
ska jag inte ge dig,
den allra härligaste arvedel
bland folken.
Och jag sade:
Då ska ni kalla mig Far
och inte vända er bort
från mig mer.

20 Men som när en hustru
är otrogen mot sin man,
så har ni, Israels hus,
varit otrogna mot mig,
säger Herren.
21 Därför hörs rop på de kala höjderna,
gråt och böner från Israels barn,
för de har gått på villovägar
och glömt Herren sin Gud.
22 Vänd om, ni avfälliga barn!
Jag ska bota er från er otrohet.
”Se, vi kommer till dig,
för du är Herren vår Gud.
23 Ja, falskt var vårt hopp
till höjderna,
vårt larm på bergen.
Ja, hos Herren vår Gud
finns frälsning för Israel.
24 Men allt ifrån vår ungdom
har skammens gud* förtärt
frukten av våra fäders arbete,
deras får och kor,
deras söner och döttrar.
25 Låt oss nu ligga här i vår skam
och låt vanära täcka oss,
för vi har syndat
mot Herren vår Gud,
vi och våra fäder,
från vår ungdom ända till i dag.
Vi har inte lyssnat
till Herren vår Guds röst.”

Fotnoter
3:1komma tillbaka   Detta var förbjudet enligt 5 Mos 24:1-4 .
3:6I kung Josias tid   Någon gång mellan 627-609 f Kr (jfr 1:2 ).
3:8skilsmässobrev   Bevis på skilsmässan som gjorde det möjligt för kvinnan att gifta om sig (jfr 5 Mos 24:1 ).
3:9äktenskapsbrott med sten och trä   Andlig otrohet med avgudar, mot Guds förbund (jfr Hes 16:8f ).
3:14herre   Hebr. báal (i betydelsen äkta man, jfr Hos 2:14 med not).
3:24skammens gud   Kananeiska gudar som Baal och Molok, som dyrkades med barnoffer.

Parallellställen
3:15 Mos 24:4f.
3:21 Mos 38:14f.
3:35 Mos 11:16f Hes 3:7.
3:5Ps 103:9 Jes 57:16.
3:62 Kung 17:10 Jer 2:20.
3:7Hes 16:46 23:2f.
3:85 Mos 24:1 2 Kung 17:18f.
3:11Hes 16:51f 23:11f.
3:12Ps 86:15 145:8.
3:13Ps 32:5 Ords 28:13 1 Joh 1:9.
3:14Jes 54:5 Hos 2:19.
3:15Jer 23:4 Hes 34:23.
3:16Jer 31:33 Hebr 9:4.
3:17Jes 2:2f 18:7 60:9 Jer 17:12 Mika 4:1f.
3:21Jer 2:32 17:10.
3:23Ps 3:9 68:20f Jes 45:24.
3:24Jer 11:13 Hos 9:10.
3:25Dan 9:7f.