× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Men i sjunde månaden* kom Ismael, son till Netanja, son till Elishama, av kunglig börd* och en av kungens stormän, med tio män till Gedalja, Ahikams son, i Mispa. När de åt tillsammans där i Mispa 2 reste sig Ismael, Netanjas son, och de tio män som var med honom och dödade med svärd Gedalja, son till Ahikam, son till Shafan. De dödade honom som Babels kung hade satt över landet. 3 Dessutom dödade Ismael alla de judar som var hos Gedalja i Mispa, liksom alla de kaldeer som fanns där och som hörde till krigsfolket.

4 Dagen efter mordet på Gedalja och innan någon ännu kände till detta, 5 kom en skara på åttio män från Shekem, Shilo och Samaria. De hade rakat av sig skägget, rivit sönder sina kläder och ristat* sig och hade med sig matoffer och rökelse för att bära fram det i Herrens hus.* 6 Ismael, Netanjas son, gick ut från Mispa för att möta dem. Gråtande gick han där och när han kom fram till dem sade han till dem: ”Kom med till Gedalja, Ahikams son.” 7 Men när de hade kommit in i staden blev de dödade av Ismael, Netanjas son, och av de män som var med honom och de kastades i brunnen . 8 Men bland dem fanns tio män som sade till Ismael: ”Döda oss inte, för vi har förråd av vete, korn, olja och honung gömda på landsbygden.” Då avstod han från att döda dem med de andra.

9 Den brunn där Ismael kastade kropparna av alla de män som han hade dödat förutom Gedalja, var samma brunn som kung Asa* hade låtit göra av fruktan för Basha, Israels kung. Den fyllde nu Ismael, Netanjas son, med döda män. 10 Sedan förde Ismael som fångar bort allt det folk som var kvar i Mispa, kungadöttrarna och allt annat folk som hade lämnats kvar i Mispa och som Nebusaradan, översten för livvakterna, hade anförtrott åt Gedalja, Ahikams son. Ismael, Netanjas son, förde bort dem som fångar och drog bort för att ta sig över till ammoniterna.

11 Men när Johanan, Kareas son, och allt befäl som var med honom fick höra om allt det onda som Ismael, Netanjas son, hade gjort, 12 tog de alla sina män och drog ut för att strida mot Ismael, Netanjas son, och de träffade på honom vid den stora dammen i Gibeon. 13 Då allt det folk som Ismael hade med sig fick se Johanan, Kareas son, och allt befäl som var med honom, blev de glada och vände om. 14 Hela skaran av dem som Ismael hade fört bort som fångar från Mispa vände tillbaka och gick över till Johanan, Kareas son. 15 Men Ismael, Netanjas son, räddade sig med åtta män undan Johanan och begav sig till ammoniterna.

Flykt till Egypten

16 Johanan, Kareas son, och allt befäl som var med honom tog med sig resten av folket, alla av Mispas invånare som han hade vunnit tillbaka från Ismael, Netanjas son, när denne hade dödat Gedalja, Ahikams son. Det var soldater, kvinnor, barn och hovmän som han hade hämtat tillbaka från Gibeon. 17 De gav sig av, men stannade i Kimhams härbärge* nära Betlehem för att sedan dra vidare och komma till Egypten* 18 undan kaldeerna. De var rädda för dem eftersom Ismael, Netanjas son, hade dödat Gedalja, Ahikams son, som Babels kung hade satt över landet.


Fotnoter
41:1i sjunde månaden   Högtidsmånaden (se 3 Mos 23:24f ), antingen år 587 f Kr eller några år senare.
41:1av kunglig börd   Med arvsrätt till kronan, till skillnad från Gedalja.
41:5rakat … rivit … ristat   Uttryck för sorg över det ödelagda templet.
41:5bära fram det i Herrens hus   Offertjänsten firades även innan templet i sin helhet återuppbyggdes (jfr Esra 3) .
41:9brunn … Asa   Se 1 Krön 16:6 . Flera sådana cisterner för regnvatten finns utgrävda i Mispa.
41:17Kimhams härbärge   Annan översättning: ”Kimhams mark” (se 2 Sam 19:37 ).
41:17till Egypten   Här bodde redan en judisk minoritet (44:1 ).

Parallellställen
41:12 Kung 25:25 Jer 40:8 14.
41:53 Mos 19:27f 5 Mos 14:1 Jer 16:6.
41:91 Kung 15:22.
41:122 Sam 2:13.
41:172 Sam 19:38 2 Kung 25:26.