× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia om Egypten

1 Detta är Herrens ord som kom till Jeremia om hednafolken.

2 Om Egypten.

Angående den egyptiske kungen farao Nekos här som stod vid floden Eufrat nära Karkemish* och blev slagen av Babels kung Nebukadressar i Juda kung Jojakims, Josias sons, fjärde regeringsår.


3 Gör i ordning sköld och skydd*
och ryck fram till strid!
4 Spänn för hästarna,
sitt upp på springarna
och ställ upp er
med hjälmarna på.
Gör spjuten blanka,
klä er i pansar.
5 Vad ser jag?
De är förfärade,
de viker tillbaka,
deras hjältar blir slagna och flyr
utan att vända sig om.
Det är skräck från alla håll,
säger Herren.
6 Inte ens den snabbaste kan fly,
inte ens hjälten
kan komma undan.
Norrut, vid floden Eufrat,
där stapplar de och faller.

7 Vem är det som stiger som Nilfloden,
likt strömmar
av framvällande vatten?
8 Det är Egypten
som stiger som Nilfloden,
likt strömmar
av framvällande vatten.
Han säger:
”Jag ska dra upp
och täcka landet,
jag ska förstöra städerna
och dem som bor i dem.”
9 Dra dit upp, ni hästar,
storma fram, ni vagnar.
Dra ut, ni hjältar,
nubier och puteer,
rustade med sköldar,
och ludeer*,
rustade med bågar
som de spänner.
10 Detta är Herren Gud Sebaots dag,
en hämndens dag
då han hämnas
på sina motståndare.
Svärdet frossar sig mätt,
det dricker sig rusigt
av deras blod,
för detta är ett slaktoffer
åt Herren Gud Sebaot
i Nordlandet vid floden Eufrat.

11 Dra upp till Gilead
och hämta balsam,
du jungfru dotter Egypten.
Men förgäves har du skaffat
läkemedel i mängd.
Du kan inte bli botad.
12 Hednafolken har hört om din skam,
och dina sorgerop
uppfyller jorden,
för den ene hjälten
snavar på den andre
och de båda faller tillsammans.

13 Detta ord talade Herren till profeten Jeremia om att Babels kung Nebukadressar skulle komma och besegra Egypten:


14 Förkunna i Egypten
och ropa ut det i Migdol,
ropa ut det i Memfis
och även i Tachpanches och säg:
”Träd fram och gör dig beredd,
för svärdet frossar
runt omkring dig.”
15 Varför slogs dina hjältar
till marken*?
De kunde inte hålla stånd,
för Herren stötte bort dem.
16 Han fick många att vackla,
och de föll, den ene över den andre,
och ropade:
”Upp, låt oss vända tillbaka
till vårt folk
och till landet där vi föddes,
undan det härjande svärdet!”
17 Man ropar där:
”Farao, Egyptens kung,
är bara ett buller!
Han har försummat sin tid.”

18 Så sant jag lever, säger Kungen,
Herren Sebaot är hans namn:
Som Tabor bland bergen,
som Karmel vid havet
ska han komma.
19 Gör er beredda för landsflykt,
ni dotter Egyptens invånare,
för Memfis ska bli en ödemark
och brännas ner så att ingen
kan bo där.

20 En skön kviga är Egypten,
men en broms kommer farande
från norr.
21 Också legosoldaterna i landet
liknar gödda kalvar.
De vänder alla om, alla flyr de,
för de kan inte stå emot.
Deras ofärds dag har drabbat dem,
tiden för deras straff är inne.
22 Hon väser likt en orm
som ringlar i väg,
för de drar fram med vapenmakt
och kommer över henne
med yxor,
som för att hugga ved.
23 De fäller hennes skog, säger Herren,
för den är ogenomtränglig.
De är fler än gräshoppor,
de kan inte räknas.
24 Egyptens dotter kommer på skam,
hon utlämnas åt folket från norr.

25 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, jag ska straffa Amon från No* och farao och Egypten med dess gudar och dess kungar, både farao och dem som förlitar sig på honom. 26 Jag ska överlämna dem åt dem som vill ta deras liv, till Babels kung Nebukadressar och hans tjänare. Men därefter ska landet bli bebott som i forna dagar, säger Herren.


27 Så var inte rädd,
du min tjänare Jakob,
och var inte förskräckt,
du Israel,
för se, jag ska rädda dig
ur det fjärran landet
och dina barn ur landet
där de är fångna.
Jakob ska vända tillbaka
och leva i trygghet,
och ingen ska skrämma honom.
28 Var inte rädd, du min tjänare Jakob,
säger Herren, för jag är med dig.
Jag ska göra slut på alla de folk
dit jag fördrivit dig.
Men dig ska jag inte göra slut på,
bara tukta dig med rättvisa,
för helt ostraffad
kan jag inte lämna dig.

Fotnoter
46:2farao Nekos här … nära Karkemish   Egyptens nederlag i norra Syrien år 605 f Kr befäste Babel som regionens stormakt (jfr 27:6f , 2 Kung 23:29 , 24:7 ).
46:3sköld och skydd   Små sköldar för närstrid och stora mot pilar.
46:9nubier och puteer … ludeer   Legosoldater från Sudan, Libyen och Lydien i västra Turkiet.
46:15slogs dina hjältar till marken   Andra handskrifter (Septuaginta): ”flydde din mäktige Apis”. (Egyptens tjurgud som dyrkades i Memfis).
46:25Amon från No   Egyptens högsta gud Amon-Ra dyrkades i Karnaktemplet i södra Egyptens huvudstad Thebe, som i Bibeln kallas No (jfr Nah 3:8 ).

Parallellställen
46:22 Kung 23:29 24:7 2 Krön 35:20 Jes 19:1f Hes 29:2–32:21.
46:6Amos 2:14.
46:8Jes 8:7f Jer 47:2.
46:10Jes 34:5f Sef 1:7.
46:11Jer 8:22 30:12f 51:8.
46:13Jer 43:10f.
46:16Jer 50:16.
46:18Ps 24:10 Jer 10:16 48:15.
46:19Jer 10:17f Hes 12:3f 30:13.
46:20Jes 7:18 Hos 10:11.
46:24Jer 44:30.
46:252 Mos 12:12 Jes 19:1 Jer 43:12 Nah 3:8.
46:26Jer 44:30 Hes 29:13f 32:11.
46:27Jes 41:13f 43:5 44:2 Jer 30:10f.
46:28Nah 1:3.