× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia om Babel

1 Profetia om Babel*, som Jesaja, Amos son, såg i en syn:


2 Res ett baner på ett kalt berg,
ropa högt till dem,
vinka med handen
att de ska dra in
genom de mäktigas portar.
3 Jag har befallt mina heliga
och kallat mina krigare
till mitt vredesverk,
min stolta, jublande skara.

4 Hör, det dånar på bergen
som av ett stort folk!
Hör, det sorlar av riken,
av samlade hednafolk!
Herren Sebaot mönstrar
sin krigshär.
5 De kommer från fjärran land,
från himlens ände,
Herren och hans vredes redskap,
för att fördärva hela landet.
6 Jämra er, för Herrens dag är nära.
Den kommer som förödelse
från den Allsmäktige.
7 Därför sjunker alla händer,
och alla människors hjärtan
tappar modet.
8 De grips av skräck,
av plågor och smärtor,
av vånda som en födande kvinna.
Häpen stirrar den ene på den andre,
deras ansikten blossar
som lågor av eld.

9 Se, Herrens dag kommer,
fruktansvärd med harm
och brinnande vrede,
för att ödelägga landet
och utrota syndarna som bor där.
10 För himlens stjärnor och stjärnbilder
ger inte längre sitt ljus.
Solen går upp mörk
och månen ger inte sitt sken.*
11 Jag ska straffa
världen för dess ondska,
de gudlösa för deras skuld.
Jag ska göra slut
på de stoltas övermod
och slå ner tyrannernas högmod.
12 Jag ska göra människor
mer sällsynta än fint guld,
män mer sällsynta
än guld från Ofir.
13 Därför ska jag få himlen att darra
och jorden att gunga och skaka
i sina grundvalar –
genom Herren Sebaots harm,
på hans brinnande vredes dag.
14 Som bortjagade gaseller
och får som ingen samlar
ska de alla vända hem och fly,
var och en till sitt folk och land.
15 Var och en som påträffas
ska bli genomborrad,
var och en som grips
ska falla för svärd.
16 Deras spädbarn ska krossas
inför deras ögon,
deras hus ska plundras
och deras kvinnor våldtas.

17 Se, jag ska egga upp mederna*
mot dem,
de som inte bryr sig om silver
och inte frågar efter guld.
18 Deras bågar fäller unga män,
de har inget förbarmande
med fostret i moderlivet,
deras ögon har inget medlidande
med barn.
19 Med Babel, rikenas krona,
kaldeernas vackra stolthet,
ska det gå som när Gud
ödelade Sodom och Gomorra.
20 Aldrig mer ska det bli bebyggt,
från släkte till släkte
ska det ligga obebott.
Ingen arab ska där slå upp sitt tält,
ingen herde slå läger
med sin hjord.
21 Där ska öknens djur lägga sig ner,
dess hus ska fyllas av ugglor.
Där ska strutsar bo,
där ska getabockar
hoppa omkring.
22 Schakaler ska tjuta i dess slott
och ökenhundar
i de praktfulla palatsen.
Dess tid kommer snart,
dess dagar ska inte fördröjas.

Fotnoter
13:1Babel   Under 700-talet en lydstat under Assyrien. Efter flera uppror, särskilt efter 705 f Kr då Merodak-Baladan samordnade sitt uppror med Hiskia (2 Kung 20:12 ), ödelade Sanherib staden 689 f Kr. Den återuppbyggdes tio år senare av Esarhaddon (37:38 ), föll sedan 539 f Kr och övergavs helt först efter nytestamentlig tid (vers 20).
13:10 Citeras av Jesus i Matt 24:29 och Mark 13:24 som profetia om den sista tiden.
13:17mederna   Krigarfolk i västra Iran som deltog i Koreshs anfall mot Babel 539 f Kr (Dan 5:28 ).

Parallellställen
13:1Jes 20:2 21:1f Jer 50:1f 51:1f.
13:2Jes 49:22.
13:3Upp 8:7f 16:1f.
13:6Joel 1:15.
13:7Jes 19:1 Nah 2:11.
13:8Ps 48:7 Jes 21:3 Jer 4:31 Hos 13:13 Mika 4:10.
13:9Ps 104:35 Jes 34:8 Joel 1:15.
13:10Hes 32:7 Hos 13:13 Joel 2:10 31 3:15 Amos 5:8 Matt 24:29 Mark 13:24 Luk 21:25.
13:11Jes 2:11 17 5:15 23:9 Jer 48:29 Upp 16:17f.
13:121 Kung 9:28 Job 28:16.
13:13Jes 34:4 51:6 Nah 1:5 Upp 6:14.
13:162 Kung 8:12 Ps 137:9.
13:17Ords 6:35 Jer 51:11 Dan 5:28.
13:182 Kung 8:12 Nah 3:10.
13:191 Mos 19:24f Jes 1:9 14:22 Jer 49:18 50:40.
13:21Jes 34:13f Jer 30:59 Sef 2:14 Upp 18:2.