× 
 Från
 Till
 Metod

 

Vid Babels floder
1 Vid Babels floder,
där satt vi och grät
när vi tänkte på Sion.
2 Där i pilträden
hängde vi våra harpor,
3 för våra fångvaktare
bad oss sjunga,
våra plågare*
bad oss vara glada:
"Sjung för oss en av Sions sånger!"

4 Hur kan vi sjunga Herrens sång
i främmande land?
5 Glömmer jag dig, Jerusalem,
då ska min högra hand
glömma att spela.*
6 Låt min tunga fastna i gommen
om jag inte tänker på dig,
om jag inte har Jerusalem
som min högsta glädje.

7*Herre, tänk på Jerusalems dag
då Edoms barn ropade:
"Riv, riv ner ända till grunden!"
8*Dotter Babel, du fördärvade*,
lycklig är den som får ge dig
för det du har gjort mot oss.
9*Lycklig är den
som får gripa dina späda barn
och krossa dem mot klippan.

Fotnoter
137:3våra plågare   Annan översättning (så Septuaginta): "de som fört bort oss".
137:5glömma att spela   Ordagrant: "glömma".
137:7 Ps 74:7 , Klag 4:21f , Hes 25:12f , 35:1f , Ob v 10f .
137:8 Jes 13:19f , Jer 50:29f , 52:24f , Upp 18:2f .
137:8du fördärvade   Andra handskrifter: "du fördärvare".
137:9 Jes 13:16 , Nah 3:10 , Luk 19:44 .