× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens berg

1 Det ord som Jesaja, Amos son, såg i en syn angående Juda och Jerusalem:


2 Det ska ske i den yttersta tiden
att berget med Herrens hus
ska stå fast grundat
och vara högst bland bergen,
upphöjt över höjderna.
Alla hednafolk ska strömma dit,
3 många folk ska gå i väg och säga:
"Kom, låt oss gå upp
till Herrens berg,
till Jakobs Guds hus.
Han ska lära oss sina vägar
så att vi kan vandra
på hans stigar."
För undervisning ska gå ut
från Sion,
Herrens ord från Jerusalem.
4 Han ska döma mellan hednafolken
och skipa rätt för många folk.
Då ska de smida sina svärd
till plogbillar
och sina spjut
till vingårdsknivar.
Folk ska inte lyfta svärd mot folk
och inte mer öva för krig.
5 Kom, ni av Jakobs släkt,
låt oss vandra i Herrens ljus.
Herrens dag
6 Du har förskjutit ditt folk,
Jakobs hus,
för de är fulla
av Österlandets tänkande,
de är spåmän som filisteerna.
De sluter förbund
med främmande folk.
7 Deras land är fullt av silver och guld,
det är ingen ände på deras skatter.
Deras land är fullt av hästar,
det är ingen ände
på deras vagnar*.
8 Deras land är fullt av avgudar,
och de tillber sina händers verk,
det som deras fingrar har gjort.
9 Därför blir människorna nerböjda
och männen ödmjukade.
Du ska inte förlåta dem.

10 Fly in i klippan och göm dig i stoftet
av fruktan för Herren
och hans höga majestät,
11 för människornas stolta ögon
ska ödmjukas,
männens högmod bli nerböjt.
Herren ensam
ska vara upphöjd på den dagen.

12 För Herren Sebaots dag
ska komma
mot allt som är stolt och högt,
mot allt som är upphöjt
så att det ödmjukas,
13 mot Libanons alla cedrar,
de höga och upphöjda,
och Bashans alla ekar*,
14 mot alla höga berg
och alla stolta höjder,
15 mot alla höga torn
och alla fasta murar,
16 mot alla Tarshishskepp*
och alla ståtliga fartyg*.
17 Människornas stolthet
ska böjas ner
och männens högmod
ödmjukas.
Herren ensam
ska vara upphöjd på den dagen,
18 och avgudarna ska helt försvinna.

19 Man ska fly in i klippgrottor
och jordhålor
av fruktan för Herren
och hans höga majestät,
när han reser sig
för att slå jorden med skräck.
20 På den dagen
ska människorna kasta bort
till mullvadar och fladdermöss
sina avgudar av silver
och avgudar av guld
som de har gjort åt sig för att tillbe.
21 De ska fly in i klippskrevor
och bergsklyftor
av fruktan för Herren
och hans höga majestät,
när han reser sig
för att slå jorden med skräck.

22 Förlita er inte på människor,
som bara har en vindpust
i sin näsa!
Vad är de att räkna med?

Fotnoter
2:7hästar … vagnar   Uttryck för militär styrka (se t ex 2 Kung 6:14f , Ps 20:8 ).
2:13cedrar … ekar   Det finaste träet från högländerna i Libanon (1 Kung 7:2f ) och Golanhöjderna.
2:16Tarshishskepp   Långfärdsskepp för handel med fjärran länder som Tarshish (kanske Spanien). En flotta med sådana skepp hade förlist på Joshafats tid (1 Kung 22:49 , Ps 48:8 ).
2:16alla ståtliga fartyg   Annan översättning:"allt som är vackert att se".

Parallellställen
2:1Jes 1:1.
2:2Jer 3:17 Mika 4:1f Sak 8:20f.
2:3Ps 110:2 Jes 51:4 Jer 31:6 Luk 24:47 Apg 1:8.
2:4Sak 9:10 Joel 3:10.
2:8Jes 17:8 Jer 2:28.
2:10Hos 10:8 Luk 23:30 Upp 6:15f.
2:11Jes 5:15 Matt 23:12.
2:12Jes 5:15.
2:19Hos 10:8 Luk 23:30 Upp 6:15f.
2:20Jes 27:9 30:22 31:7.
2:221 Mos 2:7 Ps 146:3f Jer 17:5.