× 
 Från
 Till
 Metod

 

En bön för Herrens smorde

1 För körledaren. En psalm av David.


2Herren svara dig
på nödens dag,
må Jakobs Guds namn
bevara dig.
3 Må han sända dig hjälp
från helgedomen
och stödja dig från Sion.
4 Må han minnas alla dina offer
och ta emot dina brännoffer
med välbehag. Sela

5 Må han ge dig
vad ditt hjärta önskar*
och fullborda alla dina planer.
6 Vi ska jubla över din frälsning
och lyfta baneret
i vår Guds namn.
Herren uppfylla
alla dina böner!

7 Nu vet jag att Herren frälser
sin smorde.
Han svarar honom
från sin heliga himmel
med sin högra hands
frälsande storverk.
8 Vissa prisar* vagnar
och andra hästar,
men vi prisar
Herren vår Guds namn.
9 De sjunker ner och faller,
men vi reser oss och står raka.

10Herre, fräls!
Må kungen svara oss*
när vi ropar.

Fotnoter
20:5vad ditt hjärta önskar   Ordagrant: "enligt ditt hjärta".
20:8prisar   Annan översättning: "litar till".
20:10Annan översättning: "Herre, fräls kungen! Må han svara …".

Parallellställen
20:2Ps 50:15 91:15 Ords 18:10.
20:5Ps 21:3.
20:7Ps 28:8 Jes 58:9.
20:81 Sam 17:45 2 Krön 32:8 Ps 33:17f 44:7 Ords 18:10 Jer 9:23f.