× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jerusalems övermod

1 Profetia om Synernas dal*.


Vad fattas dig,
eftersom allt ditt folk
går upp på taken?
2 Du larmfyllda, bullrande stad,
du sorglösa stad!
Dina fallna
har inte fallit för svärd,
de dog inte i strid.
3 Alla dina furstar
har flytt tillsammans,
utan bågskott blev de fångar.
Alla som påträffades hos dig
blev fångar,
hur långt bort de än flydde.
4 Därför säger jag:
Vänd bort blicken från mig,
jag måste gråta bittert.
Försök inte trösta mig över dottern
mitt folks undergång.

5 Ja, det kommer en dag
av förvirring, nertrampning
och bestörtning
från Herren Gud Sebaot
i Synernas dal,
med nerbrutna murar
och rop upp mot berget.
6 Elam bär kogret,
vagnkämpar och ryttare
följer honom.
Kir* har blottat skölden.
7 Dina skönaste dalar fylls med vagnar,
och ryttare har ställt upp sig
vid porten.

8 Han tog bort skyddet från Juda.
Den dagen ser du dig om
efter vapnen i Skogshuset*.
9 Ni ser att Davids stad
har många rämnor,
och ni samlar upp vattnet
i Nedre dammen.*
10 Ni räknar husen i Jerusalem
och river hus
för att förstärka muren.
11 Mellan de båda murarna
gör ni en behållare
för vattnet från Gamla dammen.
Men ni ser inte upp
till honom som har gjort detta,
till honom som har bestämt det
för länge sedan.

12 Herren Gud Sebaot kallar er
på den dagen till gråt och sorg,
till att raka era huvuden
och klä er i säcktyg.
13 Men i stället blev det
munterhet och glädje.
Ni dödar oxar och slaktar får,
ni äter kött och dricker vin:
"Låt oss äta och dricka,
för i morgon dör vi."*

14 Men Herren Sebaot uppenbarade detta i mina öron: Sannerligen, denna er missgärning ska inte bli försonad så länge ni lever, säger Herren Gud Sebaot.

Shebna ersätts med Eljakim

15 Så säger Herren Gud Sebaot: Gå och säg till förvaltaren, överförvaltaren Shebna: 16 Vad gör du här? Vem tänker du lägga här, eftersom du hugger ut en grav åt dig* här? Du hugger ut din grav högt uppe, du urholkar klippan till en boning åt dig. 17 Se, Herren ska kasta dig långt bort, du starke man. Han ska gripa tag i* dig med kraft. 18 Han ska rulla ihop dig till ett nystan och kasta bort dig som en boll till ett vidsträckt land. Där ska du dö, och dit ska dina härliga vagnar komma. Du är en skamfläck för din herres hus.

19 Och jag ska stöta bort dig från din plats, och du ska bli avsatt* från din tjänst. 20 På den dagen ska jag kalla på min tjänare Eljakim, Hilkias son. 21 Honom ska jag klä i din dräkt, jag ska spänna på honom ditt bälte och lägga ditt ämbete i hans hand, så att han blir en far för Jerusalems invånare och för Juda hus. 22 Jag ska ge honom nyckeln till Davids hus att bära. Han ska öppna så att ingen kan stänga* och stänga så att ingen kan öppna.

23 Jag ska slå in honom som en stadig spik i en fast vägg, och han ska bli som en härlig tron för sin fars hus. 24 Och på honom ska de hänga all härlighet i hans fars hus, ättlingar och avkomlingar, alla små kärl, både skålar och alla slags krukor. 25 På den dagen, säger Herren Sebaot, ska spiken som var inslagen i den fasta väggen tas bort, huggas av och falla ner. Bördan som hängde på den ska förstöras. Så har Herren talat.


Fotnoter
22:1Synernas dal   Jerusalem är omgivet av berg (Ps 125:2 ). Handlar troligen om Sanheribs invasion 701 f Kr (kap 36-37).
22:6Elam … Kir   Soldater från nuvarande Iran och norra Irak, arameernas hemland (Amos 9:7 ).
22:8Skogshuset   Kungens palats där sköldar förvarades (1 Kung 7:2 , 10:17 ).
22:9samlar upp vattnet i Nedre dammen   Hiskia ledde in Gihonkällans vatten till Siloamdammen (Joh 9:7 ) genom en 0,5 km lång tunnel som kan besökas än i dag. Jfr 2 Krön 32:30 .
22:13 Citeras av Paulus i 1 Kor 15:32 för att visa tomheten i ett liv utan tro.
22:16en grav åt dig   Shebnas klippgrav har troligen hittats på östra sidan av Kidrondalen. I inskriptionen kallar han sig "överförvaltare" och tillägger: "Här finns inget silver eller guld, bara benen efter mig och min hustru. Förbannad är den som öppnar".
22:17gripa tag i   Annan översättning: "avlusa".
22:19avsatt   Längre fram (36:3 ), när de båda förhandlar med assyrierna år 701 f Kr, kallas Shebna "skrivaren", medan Eljakim är kungens överförvaltare.
22:22nyckeln till Davids hus … öppna så att ingen kan stänga   Jfr Jesu ord i Upp 3:7 .

Parallellställen
22:1Jer 48:38.
22:32 Kung 25:4 Jer 39:4.
22:41 Mos 37:35 Jer 9:1 14:17 Klag 1:16.
22:81 Kung 7:2f 10:17.
22:10Jer 33:4.
22:112 Kung 19:25 Jer 37:26.
22:12Jes 32:11 Mika 1:16.
22:13Jes 56:12 1 Kor 15:32.
22:202 Kung 18:18 Jes 36:3.
22:22Job 12:14 Matt 16:19 Upp 1:18 3:7.
22:23Esra 9:8 Sak 10:4.