× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herren beskyddar sitt folk

1*En pilgrimssång.


De som förtröstar på Herren
är som Sions berg.
Det rubbas inte,
det står fast för evigt.
2*Jerusalem omges av berg,
och Herren omger sitt folk
från nu och till evig tid.
3*Ondskans spira* ska inte vila
över de rättfärdigas arvslott,
för att de rättfärdiga
inte ska sträcka sina händer
efter orätt.

4Herre, gör gott mot de goda,
mot dem som har ärliga hjärtan!
5*Men dem som viker av
på krokiga vägar
ska Herren föra bort
tillsammans med förbrytare.
Frid över Israel!

Fotnoter
125:1 Ps 46:6 , Ords 10:25 .
125:2 Ps 34:8 , 121:8 .
125:3 Jes 14:5 .
125:3Ondskans spira   Andra handskrifter (så Septuaginta): "De ondas".
125:5 Gal 6:16 .