× 
 Från
 Till
 Metod

 

Straffdom över Juda och Jerusalem

1 Se, Herren Gud Sebaot

ska ta ifrån Jerusalem och Juda
både stöd och tillgång –
all tillgång på bröd,
all tillgång på vatten,
2 hjältar och krigsmän,
domare och profeter,
spåmän och äldste,
3 underbefäl och högt uppsatta män,
rådgivare och hantverksskickliga
och besvärjelsekunniga.
4 Jag ska ge dem pojkar till furstar,
nyckfullhet ska råda över dem.
5 Av folket ska
den ene förtrycka den andre,
var och en sin nästa.
Den unge ska sätta sig upp
mot den gamle,
den obetydlige
mot den högt ansedde.
6 När någon tar tag i sin bror
i sin fars hus och säger:
"Du äger en mantel, bli vår ledare
och ta hand om denna ruinhög!"
7 då ska han ropa:
"Jag kan inte råda bot!
I mitt hus finns varken
bröd eller mantel.
Sätt inte mig till ledare för folket!"

8 För Jerusalem vacklar
och Juda faller,
därför att de i ord och gärningar
står emot Herren,
upproriska mot
hans härlighets ögon.
9 Deras uppsyn* vittnar mot dem.
Liksom Sodoms folk
visar de sina synder öppet
och döljer dem inte.
Ve över deras själar,
för de har själva
berett sig olycka.

10 Säg till den rättfärdige
att det ska gå honom väl,
för de får äta sina gärningars frukt.
11 Men ve över den ogudaktige!
Honom ska det gå illa,
han ska få igen
för sina gärningar.
12 Mitt folks förtryckare är barn,
och kvinnor* härskar över det.
O, mitt folk,
dina ledare för dig vilse
och fördärvar den väg du skulle gå.

13Herren träder fram
för att gå till rätta,
han står upp för att döma folken*.
14Herren håller rättegång
med sitt folks äldste
och dess furstar:
"Ni har skövlat vingården.
Rov från de fattiga finns i era hus.
15 Vad menar ni
med att krossa mitt folk
och mala sönder de fattiga?"
säger Herren Gud Sebaot.

16 Och Herren sade:
Sions döttrar är högmodiga,
de går med rak hals
och flörtar med ögonen,
trippar och pinglar
med sina vristlänkar.
17 Därför ska Herren låta
Sions döttrar gå med kal hjässa*,
Herren ska blotta deras nakenhet.

18 På den dagen ska Herren ta bort allt det vackra: vristlänkar, pannband och halssmycken, 19 örhängen, armband och slöjor, 20 huvudprydnader, fotkedjor, bälten, parfymflaskor och amuletter, 21 fingerringar och näsringar, 22 högtidsdräkter, kappor, mantlar och väskor, 23 speglar, fina linneskjortor, huvudbindlar och flor.


24 Det ska bli stank i stället för väldoft,
rep i stället för bälte,
skalligt huvud
i stället för fint uppsatt hår,
skynke av säcktyg
i stället för högtidsmantel,
märken av brännjärn
i stället för skönhet.
25 Dina män ska falla för svärd
och dina hjältar i strid.
26 Sions portar ska klaga och sörja,
utblottad ska hon sitta
på marken.

Fotnoter
3:9uppsyn   Annan översättning: "partiskhet" (jfr 1:23 ).
3:12är barn … kvinnor   Annan översättning (så Septuaginta): "skinnar det … utsugare".
3:13folken   Andra handskrifter (Septuaginta): "sitt folk".
3:17kal hjässa   Ansågs skamligt för kvinnor (1 Kor 11:6 ). Förknippades med slaveri eller skabb.

Parallellställen
3:13 Mos 26:26 5 Mos 28:17 Hes 4:16 5:16f 14:13.
3:4Pred 10:16f.
3:72 Kung 6:27.
3:8Apg 7:51.
3:91 Mos 13:13 18:20 19:5f Jer 2:17 25:7 Hos 13:9 Fil 3:19.
3:105 Mos 28:1f Ps 37:37f 58:12 Ords 10:6 Pred 8:12 Mal 3:18.
3:11Ps 62:13 Ords 1:31f Pred 8:13 Rom 2:6f.
3:12Jes 9:16 Jer 50:6.
3:13Ps 9:9 96:13 98:9 Hos 4:1 Mika 6:2 Upp 1:7.
3:14Jes 5:7 Matt 21:33f Jak 2:6.
3:17Jes 47:3 Hes 16:37 23:29.
3:18Dom 8:21.
3:20Jer 2:32.
3:211 Mos 24:22 47 Hes 16:12.
3:24Amos 8:10.
3:26Jer 14:2 Klag 1:4.