× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sändebuden från Babel

1 Vid den tiden* sände Babels kung Merodak-Baladan,* Baladans son, brev och en gåva till Hiskia, för han hade fått höra att han hade varit sjuk och blivit frisk igen. 2 Och Hiskia gladde sig över dem och visade sändebuden sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller något annat i hans ägo som han inte visade dem.

3 Då kom profeten Jesaja till kung Hiskia och sade till honom: "Vad sade de där männen? Varifrån kom de till dig?" Hiskia svarade: "De kom till mig från ett avlägset land, från Babel." 4 Jesaja frågade: "Vad har de sett i ditt hus?" Hiskia svarade: "De fick se allt som finns i mitt hus. Det finns ingenting i mina förrådshus som jag inte låtit dem se."

5 Då sade Jesaja till Hiskia: "Hör Herren Sebaots ord: 6 Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Ingenting ska bli kvar, säger Herren. 7 Och man ska ta några av de söner* som ska utgå från dig och som du kommer att föda, och de ska bli hovmän i den babyloniske kungens palats." 8 Hiskia sade till Jesaja: "Det är ett gott Herrens ord du har talat." Och han tänkte: "Det blir ju fred och trygghet under min livstid."


Fotnoter
39:1Vid den tiden   Ca år 701 f Kr (jfr 38:1 med not).
39:1Merodak-Baladan   Kaldeisk stamledare som var kung i Babel ca 722-710 f Kr. Avsattes av assyriern Sargon II men gjorde sedan uppror igen vid Sargons död 705 f Kr (se not till 21:9 ), troligen i samordning med Hiskia (2 Kung 18:7 ).
39:7söner   Ättlingar till kungahuset, t ex Daniel, fördes till Babel 605 f Kr (Dan 1:3 ).

Parallellställen
39:12 Kung 20:12f 2 Krön 32:23 31.
39:6Jes 2:12.
39:7Dan 1:3f.