× 
 Från
 Till
 Metod

 

I. SION OCH FRÄLSNINGEN FRÅN ASSUR-BABEL (Kap 40-48)

Herren tröstar sitt folk

1 Trösta, trösta mitt folk!

säger er Gud.
2 Tala till Jerusalems hjärta
och förkunna för det
att dess vedermöda är slut,
att dess skuld är försonad,
och att det fått dubbelt igen
av Herrens hand
för alla sina synder.

3 En röst ropar i öknen:
"Bana väg för Herren,
gör vägen rak i ödemarken
för vår Gud.*
4 Varje dal ska höjas,
alla berg och höjder sänkas.
Ojämn mark ska jämnas,
kuperat land bli slät mark.
5Herrens härlighet ska uppenbaras,
alla människor ska se det
tillsammans,
för Herrens mun har talat."

6 Hör, någon säger: "Predika!"
Och en annan* svarar:
"Vad ska jag predika?"
"Allt kött är gräs,
och all dess härlighet
som blomman på marken.*
7 Gräset vissnar,
blomman faller av
när Herrens Ande blåser på det.
Ja, folket är gräs!
8 Gräset vissnar,
blomman faller av,
men vår Guds ord består för evigt."

9 Sion, du glädjens budbärarinna,
stig upp på ett högt berg.
Jerusalem,
du glädjens budbärarinna,*
höj din röst med kraft!
Höj den utan fruktan,
säg till Juda städer:
"Se er Gud!"

10 Ja, Herren Gud kommer med kraft,
hans arm visar sin makt.
Se, han har med sig sin lön,
hans segerbyte
går framför honom.
11 Han vallar sin hjord som en herde,
han samlar lammen i sina armar
och bär dem i sin famn.
Sakta för han moderfåren fram.
Ingen kan liknas vid Gud
12 Vem har mätt vattnen
i sin kupade hand
och mätt upp himlens vidd
med sina fingrar?
Vem har samlat jordens stoft
i ett mått,
vägt bergen på en våg
och höjderna i en vågskål?
13 Vem har utforskat Herrens Ande?
Vem kan ge honom råd
och undervisa honom?*
14 Vem rådfrågar han,
vem ska ge honom förstånd
och lära honom den rätta stigen,
lära honom kunskap
och visa honom förståndets väg?

15 Se, folken är som en droppe
i en spann,
som ett dammkorn i en vågskål.
Kustländerna lyfter han
som ett stoftkorn.
16 Libanons skog
räcker inte till offerved,
dess djur inte till brännoffer.
17 Alla folk är som ingenting
inför honom,
mindre än noll och tomhet
anser han dem vara.
18 Vem vill ni likna Gud vid?
Vad vill ni jämföra honom med?

19 Hantverkaren gjuter en gudabild,
och guldsmeden belägger den
med guld
och smider silverkedjor.
20 Den som inte har råd
att offra så mycket
väljer ett stycke trä
som inte ruttnar.
Sedan söker han
en skicklig hantverkare
som kan forma en gudabild
som inte faller omkull.

21 Vet ni inte det?
Har ni inte hört?
Har det inte förkunnats för er
från begynnelsen?
Har ni inte förstått det
sedan jordens grund blev lagd?
22 För honom som tronar
över jordens rund
är dess invånare som gräshoppor.
Han breder ut himlen som ett flor,
spänner ut den som ett tält
att bo under.
23 Han gör furstar till intet,
förvandlar jordens domare
till tomhet.
24 Knappt är de planterade,
knappt är de sådda,
knappt har deras stam
slagit rot i jorden,
så blåser han på dem
och de förtorkar,
och en stormvind
för bort dem som strå.
25 Vem vill ni då likna mig vid,
vem är min like?
säger den Helige.

26 Lyft blicken mot höjden och se:
Vem har skapat allt detta?
Det är han som för fram härskaran
däruppe i räknade skaror.
Med sin stora makt
och sin väldiga kraft
nämner han dem alla vid namn –
ingen enda uteblir.

27 Hur kan du Jakob säga,
du Israel påstå:
"Min väg är dold för Herren,
Gud bryr sig inte om min rätt"?
28 Vet du inte? Har du inte hört
att Herren är en evig Gud
som har skapat jordens ändar?
Han blir inte trött och mattas inte,
hans förstånd kan inte utforskas.
29 Han ger den trötte kraft
och ökar den maktlöses styrka.
30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp,
unga män kan falla.
31 Men de som hoppas på Herren
får ny kraft,
de lyfter med vingar som örnar.
De springer utan att mattas,
de vandrar utan att bli trötta.

Fotnoter
40:3f Citeras i Luk 3:4f , Matt 3:3 , Mark 1:3 och Joh 1:23 som profetia om Johannes Döparen.
40:6en annan   Jesajarullen från Qumran och Septuaginta: "jag".
40:6f Citeras av Petrus i 1 Petr 1:24f .
40:9Sion … Jerusalem, du glädjens budbärarinna   Annan översättning: "Du som bär glädjebud till Sion/Jerusalem".
40:13 Citeras av Paulus i Rom 11:34 och 1 Kor 2:16 .

Parallellställen
40:1Jes 35:3f.
40:3Matt 3:3 Mark 1:3 Luk 1:76 3:4 Joh 1:23.
40:6Job 14:2 Ps 90:5 102:12 103:15 Jak 1:10 1 Petr 1:24f.
40:8Ps 119:89 Matt 5:18 24:35 Luk 16:17 21:33.
40:10Jes 62:11 Upp 22:12.
40:11Ps 23:1f 80:2 Hes 34:11 23 37:24 Mika 7:14 Joh 10:11 14.
40:12Job 38:5 Ords 30:4 Jes 48:13.
40:13Rom 11:34 1 Kor 2:16.
40:15Ps 62:10.
40:18Jes 46:5f Apg 17:29.
40:19Jes 44:12f Jer 10:3f.
40:22Job 9:8 Ps 104:2 Jes 42:5 44:24 45:12.
40:23Job 12:21 Ps 107:40.
40:26Ps 147:4.
40:31Ps 25:3 103:5.