× 
 Från
 Till
 Metod

 

Koresh som Guds verktyg

1 Så säger Herren

till sin smorde*,
till Koresh vars högra hand
jag har fattat
för att slå ner folken framför honom,
lossa bältet från kungars höfter
och öppna dörrar för honom
så att inga portar mer är stängda:
2 Jag ska gå framför dig
och jämna ut höjderna*.
Jag ska krossa kopparportarna
och knäcka järnbommarna.
3 Jag ska ge dig skatter
som är dolda i mörkret
och hemliga rikedomar,
för att du ska inse att jag är Herren
som kallar dig vid ditt namn,
jag är Israels Gud.
4 För min tjänare Jakobs skull,
för Israels skull, min utvalde,
kallade jag dig vid namn.
Jag gav dig ett ärenamn,
fastän du inte kände mig.
5 Jag är Herren,
och det finns ingen annan.
Utom mig finns ingen Gud.
Jag spänner bältet om ditt liv,
fastän du inte känner mig,
6 för att man ska förstå
både i öster och väster
att det inte finns någon utom mig.
Jag är Herren,
och det finns ingen annan.
7 Jag formar ljuset och skapar mörkret,
jag ger lycka och skapar olycka.
Jag, Herren, gör allt detta.

8 Låt det regna från ovan, ni himlar,
låt rättfärdighet strömma ner
från skyarna.
Jorden ska öppna sig
och ge frälsning som frukt,
den ska låta rättfärdighet växa upp.
Jag, Herren, skapar detta.
Blindhet för Skaparen
9 Ve den som tvistar med sin Skapare,
en lerskärva
bland jordens skärvor!
Säger leran till den som formar den:
"Vad gör du?"
Säger ditt verk:
"Han har inga händer?"
10 Ve den som säger till en far:
"Vad är det du avlar?"
och till en kvinna:
"Vad är det du föder fram?"
11 Så säger Herren,
Israels Helige och Skapare:
Fråga mig om det som ska komma.
Låt mig ha omsorg
om mina söner
och mina händers verk.
12 Det är jag som har gjort jorden
och skapat människorna på den.
Det är jag som har spänt ut himlen
med mina händer
och gett befallning till hela dess här.
13 Det är jag som har
väckt upp honom i rättfärdighet
och gör alla hans vägar jämna.
Han ska bygga upp min stad
och släppa mina fångar fria,
men inte för betalning eller mutor,
säger Herren Sebaot.

14 Så säger Herren:
Vad egyptierna har vunnit
med arbete
och nubiernas och Sebas resliga folk
med handel,
allt ska gå över till dig
och tillhöra dig.
De ska följa efter dig,
i kedjor ska de gå.
Och de ska falla ner inför dig
och rikta sin bön till dig:
"Endast hos dig är Gud,
och det finns ingen mer,
ingen annan Gud."

15 Du är sannerligen
en Gud som döljer sig,
du Israels Gud, du Frälsare.
16 Alla måste de skämmas och blygas,
avgudamakarna går bort
tillsammans i skam.
17 Men Israel blir frälst genom Herren
med en evig frälsning.
Ni ska aldrig i evighet
behöva skämmas eller blygas.

18 För så säger Herren,
han som har skapat himlen,
han som är Gud,
som har format jorden
och gjort den och berett den,
som inte har skapat den
till att vara öde
utan format den till att vara bebodd:
Jag är Herren,
och det finns ingen annan.
19 Jag har inte talat i hemlighet,
någonstans i ett mörkt land.
Jag har inte sagt
till Jakobs avkomlingar:
"Ni ska söka mig förgäves."
Jag är Herren,
som talar sanning
och förkunnar vad som är rätt.

20 Samla er och kom, träd fram,
ni som räddats från folken.
De förstår inte,
de som bär på sina träbilder
och ber till en gud
som inte kan frälsa.
21 Berätta, lägg fram er sak!
Ja, låt dem rådslå tillsammans.
Vem har låtit er höra detta
sedan länge
och förkunnat det för längesedan?
Är det inte jag, Herren?
Och det finns ingen Gud utom mig,
en rättfärdig Gud som frälser,
ingen utom mig.
22 Vänd er till mig och bli frälsta,
ni jordens alla ändar,
för jag är Gud
och det finns ingen annan.
23 Jag har svurit vid mig själv,
ett sanningsord har gått ut
från min mun,
ett ord som inte ska tas tillbaka:
För mig ska alla knän böjas,
alla tungor ska ge mig sin ed*
24 och säga om mig:
Endast i Herren
finns rättfärdighet och styrka.
Till honom ska man komma,
och alla som varit arga på honom
ska skämmas.
25 I Herren ska hela Israels släkt
ha sin rättfärdighet,
de ska ha sin ära i honom.

Fotnoter
45:1smorde   Guds utvalde, helgade kung, en förebild till Messias (Apg 10:38 ).
45:2höjderna   Jesajarullen från Qumran och Septuaginta: "bergen".
45:23 Citeras av Paulus i Rom 14:11 och i Kristushymnen i Fil 2:10f .

Parallellställen
45:1Esra 1:1f.
45:55 Mos 4:35 32:29 Jes 37:16 43:10f 44:6 8 46:9 Joel 2:27.
45:6Jes 59:19 Mal 1:11.
45:7Jes 31:2 Amos 3:6.
45:8Ps 85:12 Hos 10:12.
45:91 Sam 2:10 Jes 29:16 Jer 18:6 Rom 9:20.
45:11Jes 43:15 44:21 24 48:17.
45:12Ps 33:6 104:2 Jes 40:22 42:5 44:24.
45:13Jes 44:28 52:3.
45:14Ps 149:8 Jes 43:3 44:6 8 45:5 49:23 Apg 8:27.
45:15Job 11:7 Ps 44:25 Rom 11:33f.
45:16Jes 42:17 44:9f Jer 20:11.
45:17Hebr 9:12.
45:181 Mos 1:1 Neh 9:6 Ps 24:2 Apg 4:24 14:15.
45:195 Mos 30:11 Jes 48:16 Joh 18:20.
45:20Dom 10:14 Jes 44:18 46:6f Jer 2:28 11:12.
45:21Jes 41:22f 43:9 44:7 48:14.
45:22Ps 22:28.
45:23Jes 19:18 55:11 Rom 14:11 Fil 2:9f.
45:24Jes 41:11 Jer 17:13.
45:25Jer 9:24 Rom 1:17.