× 
 Från
 Till
 Metod

 

Det stolta Babel faller

1 Kom ner och sätt dig i stoftet,

du jungfru dotter Babel.
Sätt dig på jorden utan tron,
du kaldeernas dotter,
för man ska inte mer kalla dig
den fina och förnäma.

2 Ta en kvarn* och mal mjöl,
lägg av din slöja*,
lyft upp släpet, blotta benen,
vada genom strömmarna.
3 Din nakenhet ska blottas,
din skam ska synas.
Jag ska utkräva hämnd
och inte skona någon.
4 Vår återlösares namn
är Herren Sebaot, Israels Helige!

5 Sitt tyst och dra dig undan i mörkret,
du kaldeernas dotter,
för du ska inte mer kallas
kungarikenas drottning.
6 Jag blev vred på mitt folk,
jag vanhelgade min arvedel
och gav dem i din hand.
Och du visade dem
ingen barmhärtighet,
du lät ditt ok tynga de gamla.
7 Du tänkte:
"Jag ska vara drottning
för alltid!"
Så du tog dig inte i akt
och tänkte inte på slutet.

8 Hör nu detta,
du som lever i lyx,
du som tronar så trygg,
du som säger i ditt hjärta:
"Jag och ingen annan!
Aldrig ska jag sitta som änka,
aldrig veta av barnlöshet."
9 Plötsligt ska båda dessa olyckor
drabba dig, på en och samma dag:
barnlöshet och änkestånd.
I fullt mått ska de drabba dig,
trots dina många trollkonster*,
trots dina besvärjelsers stora kraft.
10 Du litade till din ondska och tänkte:
"Ingen ser mig."
Din vishet och kunskap
förledde dig,
och du sade i ditt hjärta:
"Jag och ingen annan."
11 Därför ska en olycka drabba dig
som du inte kan besvärja,
ett fördärv ska falla över dig
som du inte kan avvärja.
Plötsligt ska förödelsen drabba dig,
när du minst anar det.

12 Träd fram med dina besvärjelser
och dina många trollkonster,
som du har tröttat ut dig med
sedan din ungdom.
Kanske kan du få hjälp,
kanske kan du skrämma bort
faran?
13 Du har tröttat ut dig
med dina många rådslag.
Nu får de träda fram
och rädda dig,
de som mäter upp himlen
och spanar i stjärnorna*
och kungör månad för månad
vad som ska komma över dig.
14 Se, de är som strå
som bränns upp i eld,
de kan inte rädda sitt liv
ur lågornas våld.
Det är ingen koleld
att värma sig vid,
ingen brasa att sitta vid.
15 Så går det med
dem som du tröttade ut dig med,
dem du har handlat med
sedan din ungdom.
De irrar bort var och en åt sitt håll,
det finns ingen som räddar dig.

Fotnoter
47:2kvarn   Att mala mjöl med handkvarn (två stenar) var en slavinnas syssla (2 Mos 11:5 ).
47:2slöja   En gift kvinnas kännetecken och rättighet.
47:9många trollkonster   Babel var beryktat för sin tro på magi. Tusentals besvärjelsetexter har grävts fram.
47:13spanar i stjärnorna   Astrologin uppkom i Babylonien redan under patriarktiden.

Parallellställen
47:1Job 2:8 Ps 137:8 Jes 26:5 Jer 13:18.
47:3Jes 3:17 Hes 16:37 23:29 Hos 2:10 Nah 3:5.
47:4Jes 43:14 59:20.
47:65 Mos 28:50 Ps 60:3 74:1 Klag 2:2 Sak 1:2 12.
47:75 Mos 32:29 Upp 18:7f.
47:8Sef 2:15.
47:9Jes 51:19 Dan 2:2f.
47:14Jes 5:24 40:24 Joel 2:5.