× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sången om Herrens vingård

1 Nu vill jag sjunga

om min älskade,
min älskades sång
om hans vingård:
Min älskade hade en vingård
på en bördig bergskulle.
2 Han grävde upp den
och rensade den från stenar
och planterade där
ädla vinstockar.
Han byggde ett vakttorn mitt i den
och högg ut ett presskar.
Sedan väntade han
att den skulle bära äkta druvor,
men den bar vilddruvor.

3 Och nu, Jerusalems invånare
och Juda män,
döm mellan mig och min vingård.
4 Vad mer kunde man
göra för min vingård
än vad jag har gjort för den?
Varför bar den vilddruvor,
när jag väntade
att den skulle bära äkta druvor?
5 Nu ska jag låta er veta
vad jag ska göra med
min vingård:
Jag ska ta bort stängslet,
och den ska bli ödelagd.
Jag ska bryta ner muren,
och den ska bli nertrampad.
6 Jag ska ödelägga den,
ingen ska beskära den
eller gräva i den.
Men tistel och törne ska växa upp,
och jag ska befalla molnen
att inte låta det regna på den.

7Herren Sebaots vingård
är Israels hus
och Juda folk
hans älsklingsplantering.
Han väntade laglydnad
men fann blodiga lagbrott,
han väntade rättfärdighet
men fann skriande
orättfärdighet.
Domsord över ogudaktigheten
8 Ve er som lägger hus till hus
och fogar åker till åker
tills inget utrymme finns kvar
och ni är de enda
som bor i landet.
9 Från Herren Sebaot
ljuder det i mina öron:
Sannerligen, många hus ska bli öde,
stora och vackra hus
utan invånare.
10 En vingård på tio plogland
ska bara ge ett batmått,*
och en homers utsäde
ska bara ge en efa*.

11 Ve dem som går upp tidigt
för att jaga efter starka drycker
och sitter uppe till sena natten,
heta av vin!
12 Vid sina dryckeslag
har de harpa och lyra,
tamburin, flöjt och vin.
Men Herrens gärningar
bryr de sig inte om,
hans händers verk
intresserar dem inte.

13 Därför ska mitt folk
föras bort i fångenskap,
för de saknar kunskap.
Dess ädlingar ska dö av hunger*
och dess larmande skaror
förtorka av törst.
14 Därför ökar dödsriket sitt begär
och spärrar upp sitt gap
utan gräns.
Stadens främsta ska fara ner,
tillsammans med de larmande
och bullrande skaror
som jublar därinne.
15 Människorna blir nerböjda,
var och en ödmjukad.
De stoltas ögon ska ödmjukas.
16 Men Herren Sebaot blir upphöjd
genom sin dom,
Gud, den Helige, visar sig helig
genom rättfärdighet.
17 Då ska lammen få beta
som på sin egen mark,
och på de rikas ödetomter
ska främlingar få sin föda.

18 Ve dem som drar fram missgärning
med lögnens band
och synd som med vagnslinor,
19 dem som säger:
"Han får skynda sig,
han får utföra sitt verk snart
så att vi ser det!
Det som Israels Helige bestämt
får närma sig och komma
så att vi lär känna det!"
20 Ve dem som kallar det onda gott
och det goda ont,
som gör mörker till ljus
och ljus till mörker,
som gör bittert till sött
och sött till bittert!

21 Ve dem som är visa i sina egna ögon
och håller sig själva för kloka!
22 Ve dem som är hjältar i att dricka vin
och duktiga på att blanda
starka drycker,
23 dem som frikänner den skyldige
för mutor
och berövar den rättfärdige
hans rätt.

24 Som eldsflamman förtär strå
och halm sjunker ihop i lågan,
så ska deras rot ruttna bort
och deras blomning flyga i väg
som stoft,
eftersom de förkastade
Herren Sebaots lag
och föraktade Israels Heliges ord.
25 Därför brinner Herrens vrede
mot hans folk,
och han räcker ut sin hand mot det
och slår det
så att bergen darrar
och döda kroppar ligger
som orenhet på gatorna.
Med allt detta upphör inte
hans vrede,
hans hand är ännu uträckt.

26 Han reser ett baner
för hednafolken i fjärran
och lockar på dem
från jordens ände.
Och se, de kommer snabbt
och med hast.
27 Ingen bland dem
är trött eller stapplar,
ingen slumrar eller sover.
Bältet runt deras höfter lossnar inte,
deras skoremmar går inte av.
28 Deras pilar är skarpa,
alla deras bågar är spända.
Hovarna på deras hästar
är som av flinta,
deras vagnshjul liknar
stormvinden.
29 Deras rop är som
en lejonhonas rytande,
de ryter som unga lejon.
De morrar och griper sitt rov
och bär bort det,
och ingen finns som räddar.
30 På den dagen ska det dåna mot dem
som när havet dånar.
Ser man ut över landet
är där mörker och nöd,
ljuset förmörkas av töcken.

Fotnoter
5:10plogland … batmått   Ett "plogland" var den yta som ett par oxar kunde plöja på en dag, kanske ett tunnland, och ett bat var troligen ca 22 liter. Skörden var kanske en tusendel av den normala.
5:10homer … efa   Ca 220 och 22 liter. Normalt gav skörden tio gånger utsädet, här bara en tiondel.
5:13ädlingar ska dö av hunger   Annan översättning: "ädla män ska lida hunger".

Parallellställen
5:1Ps 80:9f Jes 27:2f Jer 2:21 Matt 21:33f Mark 12:1f Luk 20:9f.
5:4Jer 2:21.
5:5Ps 80:13 Jer 12:10 Luk 21:24.
5:6Jes 7:23f Ords 24:30f.
5:7Ps 80:9 Jes 3:14f Jak 5:4.
5:8Jer 22:13 Amos 8:6 Mika 2:2.
5:9Jes 6:11.
5:11Ords 23:29f.
5:12Ps 28:5 Amos 6:5f.
5:144 Mos 16:30f Jes 14:9 Hab 2:5.
5:15Jes 2:9 11 17.
5:16Jes 2:11 29:23 Upp 16:5.
5:17Jes 7:25 Sef 2:6.
5:19Jer 17:15 Hes 12:22 Mal 2:17 2 Petr 3:3f.
5:20Job 17:12 Ords 17:15 Amos 5:7.
5:21Ords 3:7 Rom 12:16 1 Kor 3:18.
5:23Ords 17:15 24:23f Hes 13:19.
5:242 Mos 15:7 Job 18:16 Jes 1:4 9:18 47:14.
5:25Jes 9:12 17 21 10:4.
5:26Jes 7:18 11:12.
5:30Jes 8:22 17:12.