× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds frälsning gäller alla

1 Så säger Herren:

Håll fast vid det som är rätt,
handla rättfärdigt,
för snart ska min frälsning komma
och min rättfärdighet
uppenbaras.
2 Salig är den människa som gör så,
den människoson
som håller fast vid det,
som tar vara på sabbaten
och inte ohelgar den,
som avhåller sin hand
från att göra något ont.

3 Främlingen som sluter sig
till Herren ska inte säga:
"Herren kommer att skilja mig
från sitt folk."
Inte heller ska eunucken* säga:
"Jag är ett förtorkat träd."
4 För så säger Herren:
De eunucker* som tar vara
på mina sabbater,
som väljer det jag finner glädje i
och håller fast vid mitt förbund,
5 åt dem ska jag
i mitt hus och inom mina murar
ge ett minnesmärke och ett namn,
en välsignelse som är bättre
än söner och döttrar.
Jag ska ge dem ett evigt namn
som inte ska utplånas.
6 De främlingar som sluter sig
till Herren
och vill tjäna honom
och älska Herrens namn
och vara hans tjänare,
alla som tar vara på sabbaten
och inte ohelgar den,
som håller fast vid mitt förbund,
7 dem ska jag föra till mitt heliga berg
och ge dem glädje
i mitt bönehus.
Deras brännoffer och slaktoffer
ska tas emot på mitt altare,
för mitt hus ska kallas
ett bönens hus för alla folk.*
8 Så säger Herren Gud,
han som samlar Israels fördrivna:
Ännu fler ska jag samla till honom,
till hans församling.
Israels väktare är blinda
9 Alla ni markens vilda djur,
kom och ät,
alla ni vilda djur i skogen!
10 Hans väktare är alla blinda,
de märker ingenting.
De är alla stumma hundar
som inte kan skälla.
De ligger och drömmer,
de älskar att slumra.
11 Men de är glupska hundar,
de blir aldrig mätta.
Och de ska vara herdar,
de som inget förstår!
Alla går sin egen väg,
var och en söker sin egen fördel,
allesammans.
12 "Kom, jag hämtar vin,
vi berusar oss med starka drycker!
Och morgondagen ska bli
som i dag,
ja, ännu bättre!"

Fotnoter
56:3främlingen … eunucken   Hade begränsat tillträde till templet (5 Mos 23) men tillbad på hedningarnas förgård. Se t ex 1 Kung 8:41f , Apg 8:27 , Ef 2:11f .
56:4eunucker   Kastrerade män (jfr Matt 19:12 ), inte ovanligt bland Orientens hovmän (Apg 8:27 ).
56:7 Citeras av Jesus vid tempelrensningen i Matt 21:13 , Mark 11:17 , Luk 19:46 .

Parallellställen
56:1Ps 106:3 Jes 46:13 51:5 62:1 Rom 1:17 13:11.
56:22 Mos 31:13f 3 Mos 19:3 30 26:2 Jes 58:13f Jer 17:22f.
56:35 Mos 23:1 Jes 14:1 Apg 10:34f.
56:52 Sam 18:18 Upp 2:17.
56:71 Kung 8:41f Hes 20:40 Matt 21:13 Mark 11:17 Luk 19:46.
56:8Hes 34:12 Matt 16:18 Joh 10:16.
56:11Jer 6:13 8:10 Matt 23:4.
56:12Jes 22:13f 1 Kor 15:32.