× 
 Från
 Till
 Metod

 

III. DET GAMLA OCH DET NYA SION (Kap 58-66)

Falsk och äkta fasta

1 Ropa för full hals,

håll inte tillbaka.
Höj din röst som en basun
och förkunna för mitt folk
deras brott,
för Jakobs hus deras synder.
2 De söker mig dag efter dag
och vill gärna
lära känna mina vägar,
som om de vore ett folk
som handlar rättfärdigt
och inte överger
sin Guds domslut.
De frågar mig om rätta domslut
och vill komma nära Gud*.

3 "Varför fastar vi
när du inte ser det?
Varför späker vi oss
när du inte märker det?"
Men se, på er fastedag
sköter ni era sysslor*
och driver alla era arbetare hårt.
4 Ni håller er fasta med gräl och bråk,
ni slåss med onda nävar.
Ni fastar i dag inte på sådant sätt
att er röst blir hörd i höjden.
5 Är det en sådan fasta jag vill ha,
en dag då människan
ödmjukar sig?
Att man hänger med huvudet
som ett sävstrå
och sitter i säck och aska,
kallar du det en fasta,
en dag som behagar Herren?

6 Nej, detta är den fasta jag vill ha:
Lossa orättfärdiga bojor,
lös okets band,
släpp de förtryckta fria,
bryt sönder alla ok!
7 Dela ditt bröd med den hungrige,
ge de fattiga och hemlösa
en boning,
klä den nakne när du ser honom
och dra dig inte undan
för den som är ditt kött och blod.
8 Då ska ditt ljus bryta fram
som gryningen
och ditt helande växa fram
med hast.
Din rättfärdighet ska gå framför dig
och Herrens härlighet
följa i dina spår.
9 Då ska Herren svara
när du åkallar honom.
När du ropar, ska han säga:
"Här är jag."
Om du gör dig av med alla ok,
om du slutar att peka finger*
och tala onda ord,
10 om du delar med dig av vad du har
åt den hungrige
och mättar den som lider nöd,
då ska ditt ljus gå upp i mörkret
och din natt bli
som middagens ljus.

11 Och Herren ska alltid leda dig,
han ska mätta dig i ödemarken
och ge styrka åt benen i din kropp.
Du ska vara
som en vattenrik trädgård
och likna en källa
vars vatten aldrig sinar.
12 Dina avkomlingar
ska bygga upp de gamla ruinerna,
du ska återställa grundvalar
från forna generationer.
Du ska kallas
"den som murar igen sprickor",
"den som återställer stigar
så att man kan bo i landet".

13 Om du hindrar din fot på sabbaten
från att sköta dina sysslor
på min heliga dag,
om du kallar sabbaten en fröjd,
helgad åt Herren och ärad,
om du ärar den
genom att inte gå egna vägar
och inte sköta dina sysslor
eller tala tomma ord,
14 då ska du få fröjda dig i Herren,
och jag ska föra dig fram
över landets höjder
och låta dig njuta
av din fader Jakobs arvedel.
Så har Herrens mun talat.

Fotnoter
58:2komma nära Gud   Annan översättning: "att Gud ska komma nära".
58:3sköter ni era sysslor   Annan översättning: "gör ni vad ni har lust med" (även i vers 13).
58:9peka finger   Förknippades med anklagelse och förbannelse.

Parallellställen
58:1Mika 3:8 Hos 8:1.
58:3Jer 14:12.
58:5Sak 7:5f Matt 6:16.
58:7Hes 18:7 Matt 25:35f Apg 20:25 Rom 12:13.
58:8Ps 37:6 Jes 52:12.
58:9Ps 145:18 Jes 65:24 Jer 29:13.
58:10Ps 97:11 112:4.
58:12Jes 61:4 Amos 9:14.
58:132 Mos 31:16f Pred 4:17 Jes 56:4f.
58:145 Mos 32:13 Job 22:26 Fil 4:4.