× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jobs svar på Sofars andra tal

1 Då tog Job till orda och sade:


2 Lyssna noga på mina ord,
låt det vara trösten ni ger mig.
3 Visa mig tålamod så att jag får tala,
och när jag har talat kan du håna.

4 Är det en människa jag grälar på?
Varför skulle jag inte vara otålig?
5 Se på mig och häpna,
sätt handen för munnen.
6 När jag tänker på det
blir jag förskräckt,
rysningar griper min kropp.
7 Varför får de gudlösa leva,
bli gamla och växa i kraft?
8 De ser sina barn leva trygga hos dem
och har sina avkomlingar
för ögonen.
9 Deras hus står trygga utan fasor,
Gud drabbar dem inte med sitt ris.
10 Deras boskap lyckas alltid para sig,
deras kor kalvar utan missfall.
11 Sina minsta släpper de ut
som en hjord,
deras barn dansar omkring.
12 De sjunger till tamburin och harpa
och jublar till musik av flöjt.
13 De lever sina dagar i välmåga,
och i frid far de ner till dödsriket.
14 De sade till Gud: ”Låt oss vara!
Vi har ingen lust
att lära känna dina vägar.
15 Vem är den Allsmäktige
att vi skulle tjäna honom?
Vad skulle vi vinna
på att åkalla honom?”
16 Se, deras framgång
ligger inte i deras egen hand.
De gudlösas rådslag
är fjärran från mig.

17 Hur ofta slocknar
de gudlösas lampa?
Hur ofta drabbar dem olycka,
plågor som Gud i vrede
tilldelar dem?
18 Hur ofta blir de som halm för vinden,
som agnar som stormen för bort?
19 Ni säger:
”Gud sparar hans straff
till barnen.”
Låt honom straffa honom själv,
så att han får känna det.
20 Låt den gudlöse få se sitt fall
med egna ögon,
låt honom få dricka
den Allsmäktiges vrede.
21 Frågar han efter sin familj
när han är borta,
när hans månaders antal är slut?

22 Kan någon lära Gud förstånd,
han som dömer över de högsta?
23 Den ene dör i sin krafts dagar,
helt sorglös och trygg.
24 Hans kärl är fulla av mjölk,
och märgen i hans ben
har bevarat sin saft.
25 Den andre dör med bedrövad själ,
utan att ha smakat det goda.
26 Tillsammans ligger de i stoftet,
med förruttnelsens maskar
över sig.

27 Se, jag känner era tankar
och era lömska planer mot mig.
28 Ni frågar:
”Vad blev det av stormännens hus,
av tälten där de gudlösa bodde?”
29 Har ni inte frågat dem som har rest,
lyssnar ni inte
till deras vittnesbörd?
30 Den onde skonas på olyckans dag,
han räddas undan vredens dag.
31 Vem säger honom rakt i ansiktet
hur han lever,
vem straffar honom
för vad han har gjort?
32 När han har förts till graven
vakar man vid gravkullen.
33 Dalens mylla är ljuvlig för honom,
alla människor följer honom
och otaliga har gått före honom.
34 Hur tom är inte trösten ni ger mig.
Era svar är bara bedrägeri.

Parallellställen
21:3Ords 18:13.
21:5Job 29:9.
21:7Ps 73:3f Jer 12:1f Hab 1:13 Mal 3:14f.
21:11Ps 17:14.
21:14Job 22:17.
21:152 Mos 5:2 Job 34:9 Mal 3:14.
21:16Job 22:18.
21:18Ps 1:4 35:5 83:14 Jes 29:5 Hos 13:3.
21:192 Mos 20:5.
21:20Ps 75:9 Jer 25:15f.
21:22Jes 40:13 Rom 11:34 1 Kor 2:16.
21:26Job 20:11 Pred 9:2f Jes 14:11.
21:34Job 16:2.