× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bildads tredje tal

1 Då tog Bildad från Shua till orda och sade:


2 Herraväldet och fruktan
tillhör Gud,
han som skapar frid
i sin höga himmel.
3 Kan hans skaror räknas?
Över vem går inte hans ljus upp?
4 Hur kan då en människa
vara rättfärdig inför Gud,
eller någon av kvinna född vara ren?
5 Se, inte ens månen skiner klart
och stjärnorna är inte rena
i hans ögon.
6 Hur mycket mindre då människan,
det krypet,
människobarnet, den masken.

Parallellställen
25:2Ps 103:19 Jes 9:6.
25:3Dan 7:10.
25:4Job 4:17f 9:2 15:14 Ords 20:9 Rom 3:5f.
25:5Job 15:15.
25:6Job 17:14.