× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bildads tredje tal

Kapitel 25

1 Då tog Bildad från Sua till orda och sade:

2 Herraväldet och fruktan
tillhör Gud,
fridstiftaren i höjden.
3 Kan hans skaror räknas?Över vem går ej hans ljus upp?
4 Hur kan då en människa
vara rättfärdig inför Gud,eller någon av kvinna född
vara ren?
5 Se, inte ens månen skiner klart,och stjärnorna är ej rena
i hans ögon.
6 Hur mycket mindre då människan, det krypet,människobarnet, den masken.